Imaginea ta
Imaginea ta
Imaginea ta
Istoricul Mănăstirii

Viața mănăstirii din Vișeu de Sus de pe Valea Scradei are două etape:

1. Prima se desfășoară în secolul XVIII și cuprinde circa 36 de ani, suficient cât să rămână în memoria colectiva existența mănăstirii.

2. A doua etapă începe odată cu construirea unei biserici pe terenul fostei mănăstiri, în 1986 și înființarea mănăstirii în 2001.

1719. Mănăstirea este înființată de către un anume Grigore, pe un teren donat de Grad Vasile, într-un loc ”care se găsea între munții mari, departe de sat într-un loc inaccesibil, mai ales când creștea apa.” Ctitorul Grigore se călugărește la mănăstirea Moisei, primind numele de Ghenadie, devenind apoi starețul propriei mănăstirii. Este construită o mică biserică de lemn, împreună cu trei case.

1723. Mănăstirea este vizitată de episcopul Dosoftei Teodorovici al Maramureșului, care probabil că sfințește biserica.

1733. Mănăstirea este trecută sub jurisdicția episcopiei de Muncaci și notată în inventarul mănăstirilor din Maramureș.

1749. Mănăstirea este vizitată de egumenul mănăstirii din Bedevlea, Manase Puskas, care inventariază bunurile locașului monahal. Aflăm că mănăstirea alcătuită din biserică, trei case și grajduri, este administrată de un om cu numele Procopie împreună cu soția sa, semn că nu mai erau în viață ctitorii și nu era nici un călugăr în mănăstire.

1755. Biserica este vizitată din nou de egumenul mănăstirii din Bedevlea Manase Puskas. Acesta notează că la ”mănăstirea țăranilor, nu mai există nici case nici grajduri, ci doar biserica spartă de ursi. Preotul Mihai , împreună cu Toma Petru, au făcut reparații primind în schimb toate bunurile mănăstirii, cu excepția icoanelor, crucilor, sfeșnicelor și a terenurilor mănăstirii.” Tradiția locală vorbește de faptul că mănăstirea a fost părăsită după ce un păstor și-a adăpostit caprele în biserică, pe vremea când singurul călugăr care trăia în mănăstire era dus după ajutoare.

1762. Pentru a nu cădea în ruină totală, biserica este mutată în sat în anul 1762 de parohul satului și de preotul Ciolpan Gheorghe, în locul numit Măsălău devenind a doua biserică a comunității.

1782-1785. Pe hartă iosefină a Vișeului de Sus se pot vedea cele două biserici din sat: una situată pe locul actualei biserici a parohiei Vișeu de Sus I (vechea biserică construită la 1501) și biserica fostei mănăstiri, în locul numit Măsălău, azi strada Iuliu Maniu.

1810. Din inventarul parohiei din anul 1810 aflăm că biserica are hramul Sfântul Mucenic Dimitrie și că era pictată. Nu știm dacă avea același hram când era la Valea Scradei și dacă a fost pictată acolo sau după ce a fost adusă în sat.

1856. Șematismul eparhiei de Muncaci din anul 1847 consemnează existența bisericii, în timp ce în cel din 1856 ea nu mai apare menționată, semn că fusese demolată în acest interval.

* * *

1958-1959. La mai bine de un secol de la ultima menționare, preotul Ilie Bolchiș, de la parohia Vișeu de Sus III – Valea Scradei, încearcă să reînvie mănăstirea, construind un altar de vară pe locul numit ”La mănăstire”, dar autoritățile statului îl opresc și îl obligă să desfacă altarul.

1986-1993. Preotul Vasile Luțai, de la parohia Vișeu de Sus III – Valea Scradei, construiește pe același loc de ”La mănăstire” o biserică de lemn după planurile bisericii Sf. Maria de la Techirghiol, cu gândul de a reînființa mănăstirea. Biserica este pictată de pictorul Viorel Nimigeanu, cheltuielile fiind suportate de preotul Leonid Vulpe din Petrova. Noua biserică cu hramul ”Nașterea Maicii Domnului” va fi sfințită în 13 septembrie 1993 de către Preasfințitul Părinte Justinian Chira, episcopul Maramureșului și Sătmarului.

1995. Se construiește o casă tradițională cu rol de casă monahală ce va fi binecuvântată abia în 24 iunie 2002 de către Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

2001. Prin Decizia Consiliului Eparhial nr. 132 din 15 februarie, se înființează schitul ”Nașterea Maicii Domnului” – Valea Scradei ca și schit de maici, preotul Luțai Vasile de la parohia Vișeu de Sus III - Valea Scradei fiind numit administrator interimar.

2002. S-a construit un Altar de vară, o troiță și o poartă de stejar maramureșeană.

2004. Mănăstirea prinde viață prin venirea unui grup de 3 maici coordonate de rasofora Dionisia Botez.

2007-2013. Mănăstirea își suspendă activitatea din lipsă de personal, dar își va relua activitatea în 1 decembrie 2013 odată cu venirea monahiei Teofana Ciolpan.

2015-2020. Sub conducerea stareței Teofana Ciolpan se fac lucrări de înnoire și înfrumusețare a mănăstirii: se restaurează biserică și altarul de vară, se modifică pridvorul bisericii, se construiește o casă pentru duhovnic și o clopotniță.

2022. Începe construirea unei noi Case monahale care cuprinde chilii, trapeză și un paraclis.

Administratori:

2001 – 2004 preot Luțai Vasile, paroh la parohia Vișeu de Sus III – Valea Scradei.

2004 – 2006 rasofora Dionisia Botez.

Starețe:

2006 – 2007 rasofora Dionisia Botez.

2007 – 2013 mănăstirea își suspendă activitatea din lipsă de personal.

2013 – prezent monahia Teofana Ciolpan.

Preoți slujitori:

1993 – 2004, 2007 – 2013 preot Luțai Vasile, paroh la parohia Vișeu de Sus III – Valea Scradei. În aceste perioade se săvârșesc la mănăstire doar slujbe la praznicele mari.

2004 – 2007, 2013 – 2015 preot Ștețco Ioan, preot misionar al protopopiatului Vișeu.

2015 – prezent ieromonah Andrei Roman.

Pr. Mihai Chira protopopul Vișeului

Galerie FOTO