Imaginea ta
Istoricul bisericii

1720. În jurul acestui acestui an comunitatea construiește actuala biserica de lemn cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril.

Biserica a fost ridicată din lemn de brad de către meșteri localnici, după cum aflăm în istoricul parohial, lemnul fiind tăiat chiar de pe locul unde s-a ridicat biserica. Altarul a fost construit în jurul unui brad din a cărui lemn s-a făcut talpa bisericii, iar prestolul a fost cioplit din tulpina bradului rămas cu rădăcinile în pământ.

1723 - 1729. În acest interval cronologic, biserica este binecuvântată de vicarul episcopiei Muncaciului, Procopie Hodermarszky (1723 – 1729).

1747. Conscripția din acest an menționează că patronii și binefăcătorii bisericii erau ctitorii, probabil întreaga comunitate.

1751.Din vizita canonică a episcopului Mihail Manuel Olsavski, de la Muncacsi aflăm primele informații certe despre biserică. Închinată Sfintului Arhanghel Mihail, biserica, era în stare bună, construită din lemn, avea un turn și acoperiș din draniță. Avea antimis de la episcopul Ghenadie Bizanczy al Muncaciului (1716 – 1733), potir din argint, două candelabre de cupru și două clopote pe care nu se știa cine le-a binecuvântat. Vizita consemnează prezența a 3 preoți: doi hirotoniti de episcopul Dosoftei al Maramureșului (1718 – 1735) Gabriel Szteczka și Ioannes Szteczka (Ioan Ștețco), iar cel de-al treilea Euphstratius Szteczka /Eustratie Ștețco, era hirotonit în Moldova de episcopul Varlam (episcop de Husi 1734, episcop de Radauți 1735 – 1745).

1770. Mai multe icoane sunt cumpărate pentru biserică, între donatori remarcându-se Grad Dumitru și soția Gafia.

1775. Același Grad Dumitru împreună cu Mihai (Mihali) Dumitru, tisturile (oficialii/conducătorii) satului Borșii întracea vreme, plătesc pictura bisericii după cum rezultă din pisania scrisă în naos deasupra ușii:” Acesta sf(ă)ntu hramu a sf(ă)ntului arha(n)ghel Mihailu au plătitu Mihai Dumitra/u și, Gradu Dumitru, pîntru zugră(v)itu, pî(n)tru totă rudeniei loru, ca să le fie pomană în veci. În vreme ace(a) au fostu preutu Mihai popa Ionu, Mihai popa Ștefan, în anul 1775, în luna lui Noievrie, în ziua 3”. Din păcate pictorul nu s-a semnat, iar lucrarea este una singulară în Maramureșul istoric, pictura prezentând, după cum remarca Anca Bratu, similarități stilistice și iconografice cu lucrările zugravului Ștefan, care pictează în zona Chioar – Baia Mare.

1800. Cândva după anul 1800 iconostasul și extremitatea estică a bolții naosului sunt distruse de un incendiu, pictura fiind refăcută de un localnic, reluând probabil temele distruse.

1920 Istoricul parohial menționează că în altarul bisericii precum și în biserică au fost îngropați preoții slujitori, ultimul fiind preotul Elia/Ilie Mosolygo în anul 1920. Din păcate informația a putut fi confirmată doar pentru preotul Elia Mosolygo al cărui mormânt se află în naos în partea dreaptă, fiind acoperit cu podelele de lemn la restaurarea din anul 1959.

1957 - 1959. Biserica este restaurată de Direcția Monumentelor Istorice.

2009 - 2012. Pictura precum și icoanele mobile au fost restaurate prin programul de finanțare al monumentelor istorice al Ministerului Culturii de către restauratorii Dinu și Cornelia Săvescu.

În data de 20 mai 2012 biserica de lemn Sf. Arhangheli Mihail și Gavril a fost binecuvântată de Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Pr. Mihai Chira protopopul Vișeului

Galerie FOTO