Imaginea ta
Istoricul bisericii

1364. Sematismul eparhiei de Gherla din anul 1882, menționează că actuala biserică de lemn cu hramul Nașterea Maicii Domnului situată ”în Deal” ar data din acest an. Informația a fost preluată apoi de Tit Bud, acesta făcând trimitere la o însemnare de pe o grindă din podul bisericii. Datarea aceasta a fost preluată și perpetuată de publicații, devenind parte a tradiției orale a comunității. Primul care a pus la îndoială această datare a fost istoricul Radu Popa care a afirmat că această datare ca și altele asemănătoare se întemeiază pe creații livrești. După el și alți istorici au pus la îndoială datarea, dar nu au reușit să înlăture tradiția creată.

În 1997 o cercetare dendrocronologică realizată de cercetătorul islandez Olafur Eggertsson a relevat că actuala biserică a fost ridicată între anii 1611 – 1621.

Credem că actuala biserică a fost construită pe locul unei biserici mai vechi (dovadă șirul preoților pomeniți încă din anul 1451), dar deocamdată nu avem nici un document în sprijinul acestei ipoteze.

1365. Satul este pomenit pentru prima dată într-un document din 2 februarie, care menționează că regele Ludovic I al Ungariei îl răsplătește pe Balc fiul lui Sas Vodă și pe frații acestuia, alungați din Moldova de infidelul Bogdan cu domeniul Cuhei, din care făcea parte și localitatea Ieud.

1611 - 1621. Este ridicată actuala biserică de lemn după cum au arătat rezultatele cercetării dendrocronologice efectuate în anul 1997 de către cercetătorul islandez Olafur Eggertsson.

1717. Biserica din Deal supraviețuiește trecerii tătărilor din 2 septembrie. În acest an sau în anul următor se construiește încă o biserică în sat cunoscută sub numele de Biserica din Șes.

1751. Din vizita canonică a episcopului Mihail Manuel Olsavski, de la Muncaci aflăm câteva informații despre biserică. Din păcate sunt descrise amândouă biserici la comun. Totuși din descriere putem desprinde câteva lucruri sigure despre biserică. Biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului, e construită din lemn cu turn și e acoperită cu draniță. Nu se știe de cine a fost binecuvântată, dar acum are antimisul episcopului Ghenadie Bizanczy al Muncaciului (1716 – 1733). Există clopote despre care nu se știe nici de când sunt, nici cine le-a binecuvântat. La parohie sunt 4 preoți: protopopul Lupu Balea hirotonit de episcopul Ioanichie al Aradului, Alexa Balea și Teodor Flore hirotoniți în Moldova de episcopul Varlam (episcop de Husi 1734, episcop de Rădăuți 1735-1745), și Damian Ionaș hirotonit de episcopul Dosoftei al Maramureșului (1718 - 1735). Probabil că primii doi slujeau la Biserica din Deal, iar ceilalți doi la biserica din Șes.

1755. În jurul acestui reper cronologic, pictorul Alexandru Ponehalschi pictează fruntarul (perete din construcția bisericii care desparte altarul de naos).

1764 - 1765. Biserica este renovată pe cheltuiala nobilului Mihai Balea. Cu această ocazie biserica este pictată în întregime de Alexandru Ponehalschi. Deși istoricul de artă Anca Bratu a datat pictura ca fiind executată în anul 1782, bazându-se pe o inscripție dintr-o icoană, arhitectul Alexandru Baboș afirmă că pictura a fost executată probabil în 1765, ea încununând renovarea bisericii.

În pictura navei sub ferestrele de jos au fost inserate două texte în română cu caractere chirilice ce conțin îndemnuri teologice către credincioși, deosebit de interesante în contextul frământărilor religioase din acea epocă în Maramureș. Pe fondul temelor pictate împrejur, în navă, textele de sub ferestre apar drept manifeste ale păstrării tradiției ortodoxe în Maramureș:

• Sub fereastra crâsnicului, pe peretele de nord în navă: "Înpotriva sf[intei] ... sau zugrăvit pravoslavnica beserecă aceștie să [nu fie] cum cinstiților, și întru H[risto]S [sf/fra/iub]iți, preoți și dascăli și mireani această d[u]mnazăescă ... să nu cumva hulum înpotriva cine ști mai bene să îndireptaze pre noi mult e[s]t[e] jitie a sfinților pe[rinți]"

• Sub fereastra diacului, pe peretele de sud în navă: "... care era întru începutu, care amu auzitu, care văzutu cu ochii noștri la ceea ce și mâinile noastre au pipăitu ... arătat ș'am văzutu și mărturisit cu sămnulu a tuturora sf[i]nților."

1827 Are loc o renovare a bisericii, moment marcat printr-o însemnare pe grinzile de susținere a turnului. Inscripția e pe două grinzi: ”În anul Domnului 18”. Autorul inscripției se pare că s-a răzgândit și a reluat inscripția pe o altă grindă: ”În anul Domnului 1827 maistori Cionca Alexa cu Iusco Ion crâsnicu”. Aceasta pare a fi însemnarea pe care Tit Bud a menționat-o ca argument pentru datarea bisericii în 1364. După cum se vede, însemnarea surprinde de fapt o refacere sau o reparație a turnului bisericii la 1827.

1865. Se cumpără un clopot nou.

1903. În vera anului 1903 s-a văpsit turnul băserecei Ieudului din Şes iar în tomna aceluiaşi an s-a reparat şi aceasta s. Băserecă din Deal precum s-a pus stratul sud estic, s-au întărit chiotorile cu foşte de stejar, s-a padimentat nava şi altariul apoi: pe spesele lui Teodor Dancuş (vui?) s-a făcut corul din acesta s. Băserecă. Crucea de pe turn încă s-a pus atuncea de nou ... în globul crucei este o scriptă comemorabilă scrisă pe pergament, aflăm dintr-o însemnare scrisă pe un Antologhion.

1921. În podul Bisericii din Deal preotul Artemiu Andreco descoperă cu ocazia unor lucrări la acoperiș manuscrisul care va fi cunoscut sub numele de Codicele de la Ieud. Prin stăruințele lui Ioan Bianu, cartea care cuprinde Legenda Duminecii și două omilii legate de Joia și Duminica Paștilor, a intrat în patrimoniul Bibliotecii Academiei Române.

1958. Biserica este restaurată prin grija Direcției pentru Monumente Istorice.

1960. Pereţii bisericii sunt atacaţi de ciuperci dăunătoare (Merulius lacrymans şi Hylotrupes bajulus) din cauza lipsei aerării tălpilor şi umidităţii crescute ȋntreţinute de umplutura necorespunzătoare de sub pardoseală. Lucrări de remediere au loc ȋntre 1962-1963.

1975. În timpul unei furtuni de vară biserica este lovită de un fulger și are loc un incendiu care distruge coiful turnului și afectează restul acoperișului.

1985. Se înlocuiește șindrila.

1997 - 2011. Pictura precum și icoanele mobile au fost restaurate prin programul de finanțare al monumentelor istorice al Ministerului Culturii de către restauratorul Dana Postolache.

2019. S-a schimbat învelitoarea de draniță prin programul de finanțare pentru culte al Consiliului Județean Maramureș.

Pr. Mihai Chira protopopul Vișeului

Galerie FOTO