Imaginea ta
Istoricul bisericii

1720. Potrivit Conscripției veniturilor preoților și cântăreților bisericești din Maramureș, din 1774 – 1782 , în acest an este ridicată actuala biserică, care a păstrat hramul vechii biserici aprinsă de tătari: Sfinții Arhangheli Mihai și Gavril. Fără susținere documentară tradiția orală a satului transcrisă în istoricul afișat la intrarea în biserică, menționează că biserica ar fi adusă din alt sat, după invazia tătară.

Nu cunoaștem meșterii care au ridicat biserica, însă arhitectul Alexandru Baboș crede că, bisericile din Rozavlea (1717 - 1720), Dragomirești (1722) și Săliște Buleni sunt opera aceleași echipe de meșteri, bisericile prezentând mai multe similarități în plan, elevație, îmbinări, decorațiuni.

1743 - 1744. Biserica este binecuvântată de vicarul episcopiei Muncaciului, Ioan Blasovszki (1743 – 1744).

1747. Patronii și binefăcătorii bisericii erau ctitorii probabil întreaga comunitate.

1751 Din vizita canonică a episcopului Mihail Manuel Olsavski, de la Muncaci aflăm că biserica închinată Sfântului Mihail, e de lemn, are turn, e acoperită cu șindrilă, și se prezintă în stare bună. Biserica are antimis de la episcopul Ghenadie Bizanczy (1716 – 1733), un potir din staniu, un candelabru de lemn și două clopote pe care nu se știe cine le-a binecuvântat, incinta era îngrădită cu gard de lemn, iar la parohie erau trei preoți: Timotei Roșka hirotonit de episcopul Varlam (episcop de Husi 1734, episcop de Radauți 1735-1745), Petrovai Ghoerghe și Stefan Lemszlak.

1825. Naosul și pronaosul este pictat de zugravul Ioan Plohod din Dragomirești după cum rezultă dintr-o pisanie scrisă de-a lungul bolții:”Cu agiutoriul lui Dumnezeu s-au zugrăvit această sf. besearică în zilele Înălțatului înpărat Franțisc I și a mării sale episcopului diecezenesc Alexie Poci, fiind vicarăș al Maramurășului pre cinstitul domn... zugrav din D..( Dragumirăști, a putut citi Bîrlea în 1909 - Bîrlea 160) cu soața sa Odotkie ... Ștefan ... pe sama ... Ungurean Toater și cu soața sa Parasca 11de zloți, Pătruvai Simion și cu soața sa Todosie 24... a lui Pătrovai Ursu ... Iară Pătrovai Iacob (?) a lui Pătrovai ... înpărat. ”(Bîrlea 160 ). Dintr-o altă inscripție aflată deasupra ușilor diaconești aflăm că altarul a fost pictat de zugravul Șațner Filip:”Acest (sfînt) altariu și pristol s-au zugrăvit supt stăpânirea și din sârguirea cinstitului domn Grigorie Roșca, parohușu Rozavlii și (vițe)arhidiacon a Ierașului Izii în zilele înălțatului împărat Franțisc și Mării Sale episcopului diețesenesc Alexie Poci, în anul 1823 prin Satner Filip.”). Istoricul de artă Anca Bratu crede că anul a fost citit greșit si el trebuie interpretat ca anul 1827.

1857. Un inventar al bisericii din acest an consemnează câțiva binefăcători: Tomșa Irină în anul 1826, Tisăliță Mihai cu soția sa Bumban Gafia, anul 1857, apoi Ungureanu Ion și soția Parasca care au dat 41 de zloți, Petrovan Simeon cu soția Todosia care au dat 24 de zloți pentru zugrăvirea bisericii.

1873. Prin osteneala învățătorului satului se cumpără un clopot după cum aflăm din inscripția de pe el: Acestu clopopu seau turnatu prin usteneala lui Basiliu Grad docent în Berent, la Rozavlea 1873.

Sf. Sec. XIX. Se construiește o clopotniță de lemn în fața bisericii unde sunt mutate clopotele.

1958. Biserica este restaurată prin Direcția Monumentelor Istorice.

1981. Este schimbată dranița de pe biserică.

2008 - 2013. Pictura precum și icoanele mobile au fost restaurate prin programul de finanțare al monumentelor istorice al Ministerului Culturii de către restauratorul Dana Postolache. În această perioadă este refăcut acoperișul bisericii precum și gardul de piatră.

2015. În data de 7 septembrie biserica este sfințită de Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului care îi dăruiește încă un hram – Sfântul Ierarh Iosif Marturisitorul, episcopul Maramureșului.

Pr. Mihai Chira protopopul Vișeului

Galerie FOTO