Imaginea ta
Istoricul bisericii

1724. În acest an se construiește actuala biserică de lemn cu hramul Sfântul Nicolae. Legenda construirii bisericii menționează că: După ce biserica lor a ars fiind aprinsă de tătari, oamenii au umblat la biserica din sus până când s-a produs o ceartă în ziua de Paști, din cauză că un om de pe Buleasa și-a așezat desagi înaintea desagilor unui credincios de la biserica Nistoreștilor. Acesta a aruncat desagii celui din Buleasa pe coastă la vale. În urma celor petrecute toți bulenarii au părăsit slujba fără pască sfințită și au venit acasă hotărâți să-și construiască biserica lor proprie. Astfel credinciosul Bondor Vasile ai cărui desagi au fost aruncați pe coastă la vale a dat pentru construcția bisericii 6 perechi de boi cu care a transportat mai întâi tot lemnul necesar pentru biserică de pe dealu Secu situat cam la 300 metri depărtare de biserică, apoi a vândut boii și a plătit meșterii care au ridicat biserica.

Nu cunoaștem meșterii care au ridicat biserica, însă arhitectul Alexandru Baboș crede că, bisericile din Rozavlea (1717 – 1720), Dragomirești (1722) și aceasta, sunt opera aceleași echipe de meșteri, bisericile prezentând mai multe similarități în plan, elevație, îmbinări, decorațiuni.

1751. Din vizita canonică a episcopului Mihail Manuel Olsavski, de la Muncaci din acest an, aflăm câteva informații despre biserică. Închinată Sfântului Nicolae, biserica a fost binecuvântată de protopopul Vișeului Iorest Coman, are antimisul episcopului Ghenadie Bizanczy al Muncaciului (1716 – 1733). Se prezintă în stare bună, e acoperită cu Draniță, e pictată și are un potir din staniu. În sat sunt trei preoți, dar nu este menționat dacă slujesc la această biserică sau la cea de-a doua biserică din sat a Nistorestilor: Ioan Vlad hirotonit de episcopul Dosoftei al Maramureșului (1718 – 1735), Ilie Vlad și Petru Vlad hirotoniți de episcopul Varlam din Moldova (episcop de Husi 1734, episcop de Radauți 1735 – 1745).

1775. Zugravul Radu Munteanu pictează iconostasul bisericii.

1830. Biserica trece printr-o etapă de renovare, ocazie cu care sunt lărgite ferestrele originale. Probabil cu această ocazie s-a construit poarta de lemn azi dispărută, dar surprinsă în fotografia din jurul anului 1930.

1845. Restaurarea bisericii este încununată de o nouă pictură. Din păcate pictorii nu și-au semnat opera.

1926. Pridvorul este extins pe latura vestică, biserica căpătând aspectul pe care îl are azi. În interior se construiește un balcon, iar în exterior o clopotniță.

1940. Turnul este acoperit cu tablă, însă se va reveni la acoperișul original de draniță la restaurarea din 1964.

1963 - 1964. Biserica este restaurată de Direcția Monumentelor Istorice.

Sf. Sec XVIII/ Încep. sec.XIX. Intrarea în biserică a fost lărgită.

2013 - prezent. Pictura din naos și pronaos precum și icoanele mobile au fost restaurate prin programul de finanțare al monumentelor istorice al Ministerului Culturii, de către restauratorii Dinu și Cornelia Săvescu, restaurarea altarului fiind încă în lucru.

Pr. Mihai Chira protopopul Vișeului

Galerie FOTO