Imaginea ta
Imaginea ta
Istoricul parohiei

Despre înființarea parohiei nu s-au păstrat documente, iar legendele locale legate de înființarea satului și a parohiei nu sunt explicite. Conscripția veniturilor preoților și cântăreților bisericești din Maramureș, din anul 1777 menționând că ”Parochia Kiss Bocskoiensis ab antiquo erecta.”

1365. Satul este pomenit pentru prima dată într-un document din 2 februarie, care menționează că regele Ludovic I al Ungariei îl răsplătește pe Balc fiul lui Sas Vodă și pe frații acestuia, alungați din Moldova de infidelul Bogdan cu domeniul Cuhei, din care făcea parte și localitatea Bocicoel.

1530. Conscripția populației din acest an menționează existența unui ”popă”, fără a i se consemna din păcate numele. Nu știm dacă este vorba despre primul preot din sat, sau este primul menționat în documente.

1640. În acest an este consemnată existenta unei biserici de lemn cu hramul Sfânta Paraschiva.

1699. O biserică, de lemn, este primită de la credincioșii din Vișeu de Jos. Ea va înlocui vechea biserică a satului purtând același hram ca predecesoarea: Sfânta Paraschiva.

1700. Biserica este sfințită de episcopul Iosif Stoica al Maramureșului (1690 – 1711), care a dăruit bisericii cu această ocazie un antimis, care s-a păstrat la biserică până în secolul XX și pe care îl menționează în 1909, Ioan Bîrlea în Însemnări din Bisericile Maramureșului.

1751. Din vizita canonică a episcopului Mihail Manuel Olsavski, de la Muncaci aflăm primele informații certe despre biserică. Închinată Sfintei Parascheva, biserica, construită din lemn, avea un turn și era acoperită cu draniță. Avea antimis de la episcopul Ghenadie Bizanczy al Muncaciului (1716 – 1733), un potirul din cupru, erau trei candelabre de lemn și două clopote pe care nu se știa cine le-a binecuvântat.

1777. Conscripția veniturilor preoților și cântăreților bisericești din Maramureș, menționează că biserica de lemn este veche și necesită reparații, nu există casă parohială și nici casă pentru cântăreții bisericii.

1785. Biserica este pictată în întregime: ”Sima Costan, acesta a fost preot și au fost parohuș în Bășcoel 33 de ani. Și în anul 1785 au zugrăvit altariul și besereca bărbațiloru luîndu afară fruntariu. Botiș Vasilie, cu soața lui, Mărie, au zugravit tinda besericei, unde stau muerile, cu a sa (che)teltuială ne ajutorându-l nimeni.”

1789. Din acest an se introduc Registrele matricole ale botezaților, cununaților și decedaților.

1810. Zugravul Ion Plohod din Dragomirești face o icoană pentru prestolul bisericii, icoana fiind plătită de parohul Sima Costan.

1826. Istoricul parohial consemnează în acest an existența unei case parohiale din lemn. În anul 1870 s-a cumpărat o casă din Săcel și cu lemnul din ea s-a modificat vechea casă. Ea a rămas în picioare până în anul 1978 când a fost demolată.

1889. Cronica parohiei consemnează că biserica:”nici decatu nui îndestulătore, deoarece poporulu în dînsa nu încape ci subu serviciulu divinu mai alesu la sărbatori mari a 5a parte petrece pe sub pereți din afară.” Din această cauză sub păstorirea preotului Grigore Balint, comunitatea hotărăște să facă o biserică de piatră în care să încapă tot poporul. Piatra de temelie a bisericii s-a pus în 6 iulie și s-a terminat zidirea ei un an mai târziu, în 7 iunie 1890, de către meșterul Iosif Bodnariuc originar din localitatea Rahău (azi în Ucraina).

1890. Biserica finalizată este binecuvântată de către Vicarul Maramureșului, Tit Bud în data de 14 octombrie, păstrând mai departe hramul Sfintei Paraschiva.

1942. Autoritățile hortyste, sub pretextul pericolului de prăbușire, închid biserica întrucât în pereți de la turn au apărut fisuri, iar în anul următor este demolată. Se hotărăște construirea unei biserici de cărămidă, însă nu se cade de acord asupra locului de construire. Lucrurile se tergiversează până în anul 1946, când se hotărăște construirea unei biserici de lemn pe amplasamentul vechilor biserici. Planul a fost alcătuit de inginerul Otto Lukacs din Sighet care proiectează o biserică în stil gotic.

1946 – 1959. În 1946 este tăiat din pădurea parohiei lemn de stejar și adus la locul construcției, dar lucrarea începe abia în 1948 când este terminată fundația și se începe ridicarea bisericii care cu mari greutăți se finalizează în 1959.

1961. Biserica este pictată de pictorul Volosnoy Wilhem din Dej și se instalează un iconostas construit la Cluj, icoanele fiind pictate de Dohi Alexandru din Sighet. După mai bine de trei veacuri, timp în care cele trei bisericile au purtat hramul Sfintei Paraschiva, se renunță la hramul istoric, iar Biserica sfințită în 24 septembrie de Preasfințitul Părinte Teofil Herineanu, episcopul Vadului Feleacului și Clujului, primește hramul Intrarea Maicii Domnului în Biserică.

1975. Se renunța la vechea casă parohială și se construiește una nouă, finalizată în anul 1978.

1994. În 20 iulie Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanu, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului pune piatra de temelie pentru o capelă în cimitirul numit Basarabă, capelă care va fi finalizată în anul următor și va fi binecuvântată de către Preasfințitul Părinte Justinian Chira, episcopul Maramureșului și Sătmarului, în data de 23 iulie 2000.

În luna aprilie clopotul mic datând din sec XVII, este înlocuit cu unul nou.

1999. În curtea casei parohiale se construiește o sală de mese.

2002 – 2004. Sub păstorirea preotului Roșca Grigore Dumitru biserica este (re)pictată de pictorii Adrian Dedea și Ovidiu Taloș, iar sfânta masa este refăcută. Îmbrăcată cu pictură nouă, biserica este târnosită de către Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului în data de 29 iunie 2004 ocazie cu care biserica mai primește un hram: Sf. Apostoli Petru și Pavel.

Ansamblul lucrărilor de la biserică a fost întregit în 2004 cu un altar de vară și o poartă maramureșeană.

2009. S-a schimbat învelitoarea de la biserică.

2022. Sub păstorirea preotului Grec Mircea casa parohială este renovată în totalitate.

Starea patrimonială a parohiei cuprinde azi biserica cu hramurile Intrarea Maicii Domnului în Biserică și Sfinții Apostoli Petru și Pavel, o capelă de cimitir, o casă parohială în curs de renovare, un așezământ social – sală de mese, două cimitire, un Antologhion din 1766, aflat în custodie la muzeul mănăstirii Bârsana și o icoană din sec XVII cu Arhanghelul Mihail.

Evoluția demografică a parohiei arată astfel:

Imaginea ta

Încercând să refacem șirul preoților slujitori ai parohiei, ne-am izbit de lipsa documentelor, astfel că ne-a fost imposibil să îi surprindem pe toți slujitorii bisericii.

Din documentele păstrate lista rezultată este următoarea:

1530. Conscripția din acest an menționează un popă, din păcate fără nume.

1692 – 1700. popa Vasile Moldoveanul.

1694. popa Ioan.

1698. popa Gabriel.

1710/11 – 1751. popa Vasile Gogotă hirotonit de episcopul Iosif Stoica al Maramureșului (1690 – 1711).

1715 – 1722. popa Toder.

1715 – 1747. popa Lup(u) Radu.

1722. popa Lup(u) Gogotă.

1734/45 – 1751. popa Lup(u) Gogotă, hirotonit de episcopul Varlam (episcop de Husi 1734, episcop de Rădăuți 1735 – 1745).

1739 – 1751. popa Vasilie - Vasile Dumitr(e)an, hirotonit de episcopul Varlam (episcop de Husi 1734, episcop de Rădăuți 1735 – 1745).

1734/45 – 1751. popa Simionu - Simeon Gott, hirotonit de episcopul Varlam (episcop de Husi 1734, episcop de Rădăuți 1735 – 1745).

Înainte de 1743 – arhidiaconul Ștefan Rad(u), probabil protopop. Într-o însemnare de pe o Evanghelie din 1742 este pomenit ereu Ștefanu, iar pe un Strastnic (carte care cuprinde slujbele din Săptămâna Mare) din 1749 este pomenit arhidiaconul Ștefan.

1763 – 1676. popa Gogotă Dan.

1774. vacantă, suplinită de preotul din Dragomirești..

1780 – 1813. Costan Sima și cu soața sa Palaghie.

1814 – 1835. Cosma Iuga din Săliște (născut la 1780, hirotonit în 1807).

1836 –1849. parohia nu are slujitor, fiind suplinită de preotul Filip Mihalca din Cuhea.

1849 – 1851. Vasiliu Mihalca, preotul din Dragomirești suplinește parohia.

1851 – 1852. timp de 9 luni Vasile (Baziliu) Kiss.

1852 – 1854. Vasiliu Mihalca, preotul din Dragomirești suplinește parohia.

1854 – 1858. Georgiu Barna fost vice rector la Seminarul Teologic Sf. Varvara din Viena.

1858 – 1865. Mihail Iurka.

1865 – 1885. Baziliu Dan de Irholcz.

1885 – 1908. Grigore Balint (1848 – 1908).

1909 – 1912. revine Baziliu Dan de Irholcz.

1912 – 1918. Valeriu Pop.

1919 –1921. suplinită de mai mulți preoți: Ioan Bîrlea, Artur Anderco din Ieud, Vasile Dunca din Cuhea, Grigore Moiș din Șieu.

1921 – 1923. Marina Gheorghe.

1923 – 1932. Eugen Vlad.

1933 – 1942. Gheorghe Petrovai.

1942. Ion Petrescu.

1942 – 1949. Gavril Dunca.

1949. Nicolae Barcari.

1950. Gheorghe Șerbac.

1951 – 1952. vacantă, suplinită de călugării de la Moisei.

1952 – 1954. ieromonahul Iroftei Popovici.

1954 – 1958. Constantin Tuță.

1958 – 1959. vacantă, suplinită de preoții din împrejurimi.

1959 – 1967. Iuliu Henciu.

1967 – 1973. Cosma Mihai.

1973 – 1976. Andreica Grigore.

1976 – 1986. Hapca Gheorghe.

1986 – 1991. Vulpe Vasile.

1991 – 1993. Tomoiagă Grigore.

1994 – 1999. Roșca Grigore - Dumitru.

1999 – 2001. Ștețco Daniel.

2001 – 2021. revine Roșca Grigore - Dumitru.

2021 – prezent Grec Mircea Grigore.

Pr. Mihai Chira protopopul Vișeului

Galerie FOTO