Imaginea ta
Imaginea ta
Imaginea ta
Istoricul parohiei

Despre înființarea parohiei nu s-au păstrat documente, iar legendele locale legate de înființarea satului și a parohiei nu sunt explicite, Conscripția veniturilor preoților și cântăreților bisericești din Maramureș, din anul 1777 menționând că Parochia Batizaiensis Mater, memoria humanam excedente Tempore erecta.

1373. Atestată documentar din acest an cu numele Batizhaza, satul s-a format la poalele munților Tibleș la confluența a două văi cunoscute azi cu numele de Valea Sasului și Băița.

1593. În acest an se construiește o biserică de lemn de brad, având hramul Prepodoamnei nostre Parascheva. Biserica a funcționat până în anul 1899 când locuitorii din Botiza au primit cu titlu gratuit, cu condiția folosirii, o biserică mai mare de lemn din Vișeu de Jos. Vechea biserică a fost vândută în anul 1904 în Hoteni, iar din lemnele ei a fost construită o școală, care a fost demolată în anul 1997. Tot ceea ce știm astăzi despre vechea biserică de lemn se datorează arhitectului Alexandru Baboș care a identificat lemnele bisericii, le-a documentat și a scris un articol despre ea: Bârnele vechii biserici de lemn din Botiza, documente inedite de tehnică și artă constructivă în Maramureș la sfârșitul secolului XVI.

1718/35. Primul preot pomenit cu numele în documente este popa Ion Rad hirotonit de episcopul Dosoftei al Maramureșului (1718 – 1735).

1751. Din vizita canonică a episcopului Mihail Manuel Olsavski, de la Muncaci aflăm primele informații despre biserică. Închinată Sfintei Parascheva, biserica, era în stare bună, construită din lemn, cu un turn și acoperiș din draniță. Nu se știa cine a sfințit biserica și cele două clopote din turn. Avea antimis de la episcopul Iosif Stoica (1690 – 1711), un candelabru de lemn și un potir de plumb. Vizita menționează că la parohie este un singur preot – popa Ion Rad hirotonit de episcopul Dosoftei al Maramureșului (1718 – 1735).

1777. Din Conscripția veniturilor preoților și cântăreților bisericești din Maramureș, din acest an, aflăm că biserica este veche, neîncăpătoare și necesită reparații, preotul locuiește în casa parohială construită din lemn, în timp ce cantorii trăiesc în propriile case.

1782 – 1785. Pe harta Iosefina a Maramureșului se poate vedea biserica care poate fi localizată pe locul altarului de vară din cimitir.

1788. Din acest an se introduc Registrele matricole ale botezaților, cununaților și decedaților.

1838. Se construiește o nouă casă parohială din lemn compusă din trei încăperi și o cămară.

1839. Din primul inventar păstrat al bisericii aflăm că biserica este de dimensiuni modeste, are un iconostas cu două uși, două clopote, potir de argint aurit, cărțile necesare cultului și antimis de la episcopul Mihail Manuel Olsavski, de la Muncaci (1743 – 1767).

1858. Se construiește școala confesională din piatră, acoperiță cu draniță.

1860. Cu ocazia vizitei canonice aflăm că biserica a fost prelungită dar cu toate acestea „nu e destulu vederoasă” și nici „nue destulă pentru poporu” și „e în statu slabu și are lipse de reparațiunea”.

1897. Prin mijlocirea preotului Ioan Koman, (fost paroh în Botiza mutat în Vișeu de Jos), credincioșii din Botiza primesc cu titlu gratuit, cu condiția folosirii, biserica de lemn din Vișeu de Jos.

1899. Biserica este transportată și reconstruită în centru localității, astăzi constituind mândria comunității. În noua locație biserica vișeuană cu hramul Bunei Vestiri, va primi hramul vechii biserici din Botiza ”Cuvioasa Paraschiva”.

Biserica suferă câteva modificări: se decupează o ușa pe lateralul bisericii, se lărgesc ferestrele, se decupează peretele dintre naos și pronaos și s-a refăcut și pridvorul. Tot acum biserica este pictată de zugravii Dionisiu Iuga și fiica sa Aurelia din Nicula.

1919. Se construiește o casă parohială din lemn, probabil în locul celei menționate în 1838.

1925. Se construiește cafasul (podul).

1962. Biserica este restaurată de Direcția Monumentelor Istorice.

1973. Pe fondul creșterii demografice a populației se pune problema zidirii unei biserici de zid. Sub păstorirea preotului Iuliu Henciu, se pune temelia unei biserici de zid cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, pe locul vechii biserici, dar în urma unei alunecări de teren se renunță la locație.

1975 – 1977. Sub păstorirea preotului Isidor Berbecaru pe o nouă locație se zidește actuala biserica de zid cu hramul Duminica Tuturor Sfinților, în stil neobizantin.

1982 – 1987. Pictura interioară în tehnica fresco a fost executată de către pictorul Andrei Răileanu din București.

1988. Biserica a fost sfințită în data de 5 iunie de către Înalt Preasfințitul Părinte Teofil Herineanu, arhiepiscopul Vadului Feleacului și Clujului.

2003. Se construiește actuala casă parohială.

2013. S-au înlocuit icoanele de pe iconostas iar în exterior s-a executat în tehnica mozaic icoana hramului. Acestea au fost binecuvântate de către Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșuluiși Sătmarului în data de 7 iulie.

2019 – 2021. Sub păstorirea preotului paroh Ferenț Sorin și a preotului slujitor Pop Ioan, în această perioadă s-au început lucrări de înfrumusețare și înnoire a bisericii: s-a refăcut sfânta masa după indicațiile eparhiale, s-a curățat și s-a restaurat pictura Iisus Pantocratorul din cupolă, s-au schimbat policandrele, s-a cumpărat mochetă, s-a confecționat mobilier nou s-au amenajat spații pentru spovednie, iar în exterior s-a curațat fațada și s-a pus pavaj în jurul bisericii, s-a refăcut poarta maramureșeană de la intrarea în incinta bisericii.

Se construiește o sală socială.

În 21 iunie 2021, biserica este târnosită de Preasfintitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, ocazie cu care a dăruit bisericii al doilea hram:”Sfinții Martiri Brâncoveni Constantin Voievod și fiii săi Constantin Ștefan Radu și Matei și sfetnicul Ianache.”

2021. Casa parohială este renovată.

Starea patrimonială a parohiei cuprinde azi Biserica de lemn Sfânta Parascheva monument istoric având codul LMI MM-II-m-A-04528, aflată în custodie, biserica de zid cu hramurile Duminica Tuturor Sfinților și Sfinții Martiri Brâncoveni Constantin Voievod și fiii săi Constantin Ștefan Radu și Matei și sfetnicul Ianache, o casă parohială, o sală socială și două cimitire.

În patrimoniul bisericii se mai află și 10 cărți de cult din sec XVII -XVIII, care se află în custodie la muzeul de la mănăstirea Bârsana.

Evoluția demografică a parohiei arată astfel:

Imaginea ta

Încercând să refacem șirul preoților slujitori ai parohiei, ne-am izbit de lipsa documentelor, astfel că ne-a fost imposibil să îi surprindem pe toți slujitorii bisericii.

Din documentele păstrate lista rezultată este următoarea:

1718/33 – 1751. popa Ion Rad, hirotonit de episcopul Dosoftei al Maramureșului (1718 – 1735).

1767. La realizarea măsurătorilor topografice, așa numitele jozefine este consemnat un popă. Să fie oare popa Vasiliu sau popa Ioan Rad?.

1771. popa Vasiliu.

1783. preut Bale(Balc) Toader.

1785. un ipodiacon !!!! ”au fost diacu Iacob Risco feciorul lui popa Chirilă din Comârzana (azi Sârbi, jud. Maramureș), adică diacu de aia grecu și au fost și ipodiaconu în oșucolă la Muncacului și apoi n-au vrutu să se facă popă și așe s-au lăsat numai diacu. Iacob Risco ipodiacon.”.

1788 – 1814. Hotima Gergely.

1814. vacantă suplinită de Teodor Roșca preotul din Poienile Izei.

1814/5 – 1816. Baziliu Roșca.

1821 – 1836. parohia este vacantă, fiind suplinită de Teodoru Roșca preotul din Poienile Izei.

1836 – 1838. Baziliu Șimon de Vișeu.

1841 – 1844. Baziliu Pop.

1844 – 1846. Andreea Kovats.

1846 – 1849. parohia este vacantă, fiind suplinită de preotul Ioan Muntean din Poieni.

1849 – 1867. Baziliu Szucs.

1867 – 1877. Corneliu Bud.

1877 – 1886. Ioan Muntean.

1886 – 1888. Ioan Marchiș (Georgiu Marchiș la Bud).

1888 – 1896. Ioan Koman.

1896 – 1901. George Petrovai.

1902 – 1921. Ioan Vlad.

1920 – 1927. Stefan Dunca.

1927 – 1934. Vasile Vlad.

1934 – 1939. Gheorghe Gherman.

1939 – 1947. Grigore Dăncuș.

1949 – 1950. Vasile Racolța.

1949 – 1951. Nicolae Grigorescu.

1951 – 1963. Emil Fucec (1886 – 1980) participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1918 din partea Cercului Ocna Șugatag.

1963 – 1964. Ioan Sălăjan.

1964 – 1967. Cosma Mihai.

1968 – 1974. Iuliu Henciu.

1974 – 2016. Berbecaru Izidor.

2002 – prezent Pop Ioan, preot slujitor.

2016 – prezent Ferenț Sorin.

Pr. Mihai Chira protopopul Vișeului

Galerie FOTO