Imaginea ta
Imaginea ta
Istoricul parohiei

Înființarea parohiei nu a fost surprinsă în documente, Conscripția veniturilor preoților și cântăreților bisericești din Maramureș din 1777 menționând că Parochia Mojsziniensis est Mater, quae cum Impopulatione Possessionis hujus antiquo tempore erecta habetur.

1365. Satul este pomenit pentru prima dată într-un document din 2 februarie, care menționează că regele Ludovic I al Ungariei îl răsplătește pe Balc fiul lui Sas Vodă și pe frații acestuia, alungați din Moldova de infidelul Bogdan cu domeniul Cuhei, din care făcea parte și localitatea Moisei.

1530. Conscripția din acest an menționează un ”popă”, din păcate îl menționează fără nume.

1554. Este pomenit primul nume al unui preot: nobilul Teodor presbiterul, poate chiar preotul din 1530.

1631 – 1651. Între acești ani este pomenit Demetriu Pop, preotul Moiseiului care se intitulează episcop al preotilor de legea greceasca din comitat. Popa Dumitru a funcționat ca și episcop între anii 1635-1639 fără a fi sfințit și fără a primi diplomă princiară, fiind cu greu acceptat de către Congregația nobiliară, acesta nerenunțând la titlul de presbiter, intitulându-se „ presbyter possessionis Majszin et episcopus”, sau „episcopus Demetriu Pap presbyter.

1641. Din acest an avem prima mențiune indirectă despre o biserică. Este vorba despre un pomelnic având ca dată 13 octombrie.

Sec XVII. De la mijlocul secolului avem o mențiune despre o biserică în partea de sus a satului.

1717. În 3 septembrie tătarii jefuiesc și incendiază cele două biserici din sat.

1720 – 1721. În această perioadă se construiesc două biserici: în partea de sus a satului numită a Vlonghenilor și în partea de jos (azi centru localității) numită a Pop - Comăneștilor. Amândouă biserici vor purta hramul prepodoamnei noastre Parascheva.

1751. Din vizita canonică a episcopului Mihail Manuel Olsavski, de la Muncaci aflăm că amândouă biserici erau închinate Sfintei Parascheva, erau în stare bună, construite din lemn, cu un turn și acoperiș din draniță. Fuseseră binecuvântate de episcopul Dosoftei Teodorovici al Maramureșului (1718 – 1735), dar acum aveau antimis de la episcopul Ghenadie Bizanczy al Muncaciului (1716 – 1733). Una din biserici avea potir din staniu, iar cealaltă de argint, fiecare avea un candelabru din cupru două clopote pe care le-a binecuvântat episcopul Dosoftei. La parohie erau trei preoti: Nicoraș Koman hirotonit în Moldova de episcopul Varlam ( episcop de Husi 1734, episcop de Radauți 1735 – 1745), Lupu Vlas(in) și Ștefan Ivașcu, hirotoniți de episcopul Dosoftei al Maramureșului (1718 – 1735).

1779. Din pisania de pe portalul ușii aflăm că în anul:„ 1779 din mila D(o)mnului acest lucru au plătit corat(or) Ion Hojda Coman.” Textul pare a indica o reparație a bisericii, poate chiar pictarea ei și schimbarea portalului și a ușii de intrare. Arhitectul Alexandru Baboș crede că textul vorbește despre construcția bisericii. Dacă e așa, oare ce s-a întâmplat cu biserica ridicată în 1720 pomenită atât în Vizitația din 1751 cât și în Conscripția din 1777? Se păstrează ușile împărătești originale din acest an, iar pictura de pe ele poate fi atribuită pictorului oficial al episcopiei din Muncaci, Tadei Spalinsky, e de părere arhitectul Baboș.

1783. Popa Hojda Timotei și cu soața sa Coman Pop Ileană cumpără un clopot la biserică după cum mărturisește inscripția de pe el.

1813. Din acest an se introduc Registrele matricole ale botezaților, cununaților și decedaților.

1839. Șematismul din acest an consemnează existența unei case parohiale. Nu știm dacă s-a ridicat în acest an sau era mai veche.

1840 – 1848. Sub păstorirea preoților Ioan Man de Șieu și Andrei Koman, în apropierea bisericii de lemn a Pop-Comăneștilor se ridică actuala biserică de piatră, păstrând hramul Cuvioasei Paraschiva.

1860. În jurul acestui an, biserica Pop – Comăneștilor a fost vândută sau dăruită locuitorilor din Ruscova. În noua locație, biserica, care a primit un nou hram – Sfântul Nicolae, a rămas până în anul 1954 când a fost desfăcută și mutată tot în Ruscova în partea de sus a comunei în locul numit Oblaz. Aici din lemnele bisericii a fost construită o nouă biserică.

1880. După acest an biserica Vlongenilor este dărâmată, după ce o alunecare de teren i-a afectat structura.

1912. Bisericii de piatră i s-a adăugat tinda cu turnul-clopotniță sub păstorirea preotului Alexandru Coman. Tot în acest an se construiește o casă parohială din piatră ce va dăinui până în anul 1989.

1964. Biserica a fost zugrăvită în interior și exterior sub păstorirea preotului Oprișanu Mihai.

1972. Sub păstorirea preotului Toma Păunescu are loc o primă renovare a bisericii: s-a vopsit acoperișul de tablă, exteriorul bisericii, iar la interior s-a recondiționat catapeteasma, s-a completat pictura pe boltă și s-a rezidit sfânta masa. Biserica a fost sfințită în data de 14 octombrie de către Preasfințitul Părinte Teofil Herineanu, Episcopul Vadului Feleacului și Clujului.

1974. Se construiește o poartă maramureșeană din lemn de stejar de către meșterii Gheorghe Popilean și Vasile Tomoiagă.

1981 – 1982. Sub păstorirea preotului Timiș Dumitru vechiul iconostas este înlocuit cu unul nou și se achiziționează mobilier nou în toată biserica.

1989 – 1990. Se construiește actuala casă parohială.

1992 – 1995. Se repictează biserica în tehnica fresco de către pictorul Tistu Teodor din Șomcuta Mare.

1999. În 15 august se înființează parohia Moisei Lunca prin rearondarea parohiei, preot paroh fiind numit Timiș Dumitru Junior.

2014 – 2015. Se construiește așezământul social Sfânta Parascheva.

2016 – 2021. Sub păstorirea preotului paroh Tomoiagă Vasile și a preotului slujitor Podină Paul, s-au făcut lucrări ample la biserică: s-a refăcut casa scărilor de acces la cor, s-au turnat alei în jurul bisericii s-au refăcut treptele exterioare, s-au schimbat geamurile și ușile, a fost zugrăvită biserica în exterior, s-a cumpărat mochetă nouă, s-a confecționat un nou mobilier bisericesc și s-a reorganizat altarul: s-a pus granit pe jos și a fost refăcută sfânta masă.

În 22 august 2021 biserica este resfințită de către Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, ocazie cu care a primit și al doilea hram: Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul.

2022. Se renunță la vechiul sistem de încălzire pe calorifere și se introduce încălzirea prin pardoseală.

Starea patrimonială a parohiei cuprinde azi biserica cu hramurile Sfânta Cuvioasă Paraschiva și Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, o casă parohială, așezământul social Sfânta Cuvioasă Paraschiva compus dintr-un apartament la etaj și o sală de mese la parter, două cimitire, 11 cărți de cult din sec XVIII – XIX, și 5 icoane din sec XVIII, aflate în custodie la muzeul de la Mănăstirea Bârsana.

Evoluția demografică a parohiei arată astfel:

Imaginea ta

Preoții slujitori:

Încercând să refacem șirul preoților slujitori ai parohiei, ne-am izbit de lipsa documentelor, astfel că ne-a fost imposibil să îi surprindem pe toți slujitorii bisericii.

Din documentele păstrate lista rezultată este următoarea:

1530. Conscripția din acest an menționează un popă; din păcate îl menționează fără nume.

1553 – 1554. nobilul T(e)odor presbiterul. Oare să fie cel pomenit la 1530?.

1599. Ioan Coman de Moisei.

1631 –1650. Demetriu Pop preotul Moiseiului care se intitulează episcop al preotilor de legea greceasca din comitat. Popa Dumitru a funcționat ca și episcop între anii 1637-1639 fără a fi sfințit și fără a primi diplomă princiară, fiind cu greu acceptat de către Congregația nobiliară, acesta nerenunțând la titlul de presbiter, intitulându-se „presbyter possessionis Majszin et episcopus”, sau „episcopus Demetriu Pap presbyter”.

1650 – 1694. protopopul Mihai Coman și preoteasa lui Măriuța, ctitorul mănăstirii Moisei.

1650 – 1685. popa Lupu Coman din Moisei.

1677 – 1699. nobilul Vasile, preotul satului Moisei.

1690 – 1699. popa Mihali.

1682 – 1725. popa Koman Grigore.

1682 – 1699. popa Iacob.

1699 – 1707. popa Petru.

1699 – 1707. popa Nicoară.

1699 – 1715. popa Lupu.

1699 – 1715. popa Toma.

1699 – 1715. popa Ionașco Coman pomenit în 1714 ca Ionașcu din Moisei, ”inspector al bisericii romanești.” Retras la mănăstirea Moisei în jurul anului 1719 când este pomenit cu numele de călugăr (H)Iorest și mai apoi ajuns arhimandrit în anul 1732.

1722 – 1725. protopop Timotei Ivascko.

1707 – 1725. popa Koman Lupei.

1707. popa Istratie.

1715 – 1725. Koman popa Miron.

1725 – 1751. Lupu Vlas(in) (onoratul Laurențiu alias popa Lupu la Bud) hirotonit de episcopul Dosoftei al Maramureșului (1718 – 1735).

1718/35 – 1752. Ștefan Ivașcu, hirotonit de episcopul Dosoftei al Maramureșului (1718 – 1735).

1745 – 1768. Nicoraș /Nicolaus Koman hirotonit în Moldova de episcopul Varlam (episcop de Husi 1734, episcop de Radauți 1735 – 1745).

1763 – 1768. Mihail Koman.

1774 –1792. popa Hojda Timotei la biserica Moiseiului din Jos cu soața sa Coman Pop Ileană.

1791. Coman Panteleimonv

1800 – 1813. Georgiu Mihaly.

1813/4 – 1825. Ioan Koman (1774 – 1825).

1825 – 1831. Nicolae Hoșda. În perioada 1814 – 1825 a fost al doilea preot al parohiei, slujind probabil la biserica Vlonghenilor, parohia fiind administrată de Ioan Koman.

1831 – 1832. Timoteu Hoșda.

1832 – 1843. Ioan Man de Șieu.

1844 – 1878. Andreiu Coman/Andreas Koman și Lupu Iuga consemnat doar de Tit Bud.

1878 – 1902. Baziliu/ Vasile Dragoș.

1902 – 1905. Ioan Coman.

1905 – 1923. Alexandru Coman.

1923 – 1938. Coman Andrei Boandi.

1938 – 1948. Nap Gavril.

1948 – 1950. Ursa Axente.

1950 – 1958. Cârneală Ioan.

1958 – 1971. Oprișan Mihai.

1971 – 1976. Păunescu Toma.

1976. Petrovai Gheorghe, preot pensionar care suplinește parohia 6 luni.

1976 – 2016. Timiș Dumitru.

2000 – prezent Tomoiagă Vasile, preot II între anii 2000 – 2016, preot paroh din 2016.

2016 – 2023 Podină Paul, preot II.

Pr. Mihai Chira protopopul Vișeului

Galerie FOTO