Bogdan Vodă

Istoricul comunităţii parohiale

Localitatea Bogdan Vodă, în trecut Cuhea, are pentru Maramureş, dar şi pentru ţară, o rezonanţă specială, fiind locul de reşedinţă al voievodului  Bogdan. Este amintită pentru prima dată într-un document din 14 mai 1353, o diplomă maramureşeană dată de regele Ungariei Ludovic I, românilor Ioan şi Ştefan, fiii lui Iuga şi nepoţi de frate ai lui Bogdan . Prin aceasta, regele întăreşte “posesiunea principală…numită Cuhea”, iar după şapte ani confirmă donaţia.
Cel mai important document istoric, este însă o a treia diplomă, a regelui Ludovic I, din 2 februarie 1365, în dezacord aparent cu primele două, prin care “moşia Cuhea”, este confiscată de rege de la Bogdan, care trecuse în Moldova, şi acordată ca donaţie voievodului Balc şi fraţilor săi Drag, Dragomir şi Ştefan, fiii voievodului Sas şi nepoţi ai lui Dragoş (primul descălecător al Moldovei), pentru serviciile aduse regelui Ungariei.
După luptele date în Moldova între Bogdan şi urmaşii lui Dragoş, supuşii regelui ungur, Bogdan îi învinge şi rămâne acolo, întemeind statul independent Moldova, iar Balc şi ai săi se întorc în Maramureş 3. Prin aceste acte regale, Cuhea intră în istorie prin vechime şi importanţă.
Numele de Bogdan, împrumutat de români de la slavi, este alcătuit din Bog, adică Dumnezeu şi dan,=“dăruit”. Deci, Bogdan înseamnă “dăruit de Dumnezeu”. Numele vechi al localităţii, de Cuhea, provine din limba slavă şi are sensul de “bucătărie”. În anul 1969, toponimul Cuhea a fost schimbat oficial în Bogdan Vodă .
Din punct de vedere geografic localitatea este situată în Depresiunea Maramureşului, pe cursul superior al văii Izei, la 42 km de Sighetu Marmaţiei. Clima este influenţată de situarea nordică a ţinutului şi, în special, de aspectul depresionar. Ea se caracterizează prin veri răcoroase, ierni aspre, cu zăpadă şi precipitaţii suficiente tot timpul anului.
În ceea ce priveşte demografia comunei amintim că la recensământul din anul 1930 au fost înregistraţi 2.180 locuitori. La recensământul din anul 2002 populaţia totală a fost de 3.411, iar la cel din 2011 localitatea avea un număr de 2416 persoane. Cercetările arheologice din localitatea Bogdan Vodă au scos la iveală vestigii din epoca fierului (Hallstatt) şi din cea a bronzului 6, considerate ca cele mai vechi urme de viaţă din Maramureş . S-a mai descoperit un cimitir, urmele bisericii voievodale de piatră din secolul al XIV – lea 8, şi reşedinţa voievodului Bogdan. Localitatea s-a dezvoltat în timp, datorită agriculturii, creşterii animalelor, construcţiilor, dar mai ales datorită celor două fabrici existente în comună, active până în 1989-1990.

Scroll to Top