Parohia Ieud-Plopșori, hramul „Buna Vestire”

preotul Brici Dinu Horatiu

iconom stavrofor

Tel/Fax: 0262.336.203;  Tel 0744.751.117
bricidinuhoratiu@yahoo.com

Loc. Ieud nr. 230,
 437170 Jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

Biserica parohială a fost zidită între anii 1976-1984. A fost zidită din beton armat şi cărămidă, după un plan triconc, cu dimensiunile: L= 30m şi l= 19m. Absida altarului este poligonală, decroşată, iar naosul este acoperit cu o boltă semicirculară. Pe latura vestică a edificiului este situat turnul-clopotniţă
angajat navei, a cărui şarpantă este în formă de coif, acoperită cu tablă. Pictura în ulei a fost realizată între anii 1980-1984, de către pictorul bisericesc Petru Botezatu.
Biserica a fost sfinţită la 20 iulie 1984, de I.P.S Teofil Herineanu şi P.S. Iustinian Maramureşeanul. În patrimoniul bisericii se gaseşte un set de sfinte vase din argint aurit, de la sfârşitul sec. al XIX-lea. Biserica deţine o importantă colecţie de cărţi vechi, folosite de-a lungul timpului la serviciul divin: Biblia (Bucureşti, 1688), Ceaslov (Targovişte, 1714), Sf. Evanghelie (1749), Liturghier (Iaşi, 1759), Octoihul (Blaj, 1760), Psaltirea (Sibiu, 1790), Catavasier (Blaj, 1824), Cazania (Iaşi, 1837), Octoihul mic (Sibiu, 1866), Acatistier şi alte rugăciuni (Sibiu, 1876), Triod (Blaj, 1890), Strajnic, Molitfelnic, Catavasier, Noul Testament.
Din documentele existente reiese că în cele două parohii, existente în Ieud până în anul 1948, au slujit următorii preoţi: diacon Georgiu Iuga (1451-1460), pr. Georgiu Fiţigău (?-1578), pr. Nichita Chindriş (1683-1699), pr. Popa Simion, pr. Popa Petru, pr. Popa Ionaş, pr. Popa Nacşul, pr. Popa Pintea, pr. Popa Ionaş (1699-1733), pr. Popa Alexa (1718-1745), pr. Lupu Balea (1732-1743), pr. Popa Pinte, pr. Popa Lupu (1733-1743), pr. Samuil Turcuş (1743-1749), pr. Ştefan Balc (1745-1788), pr. Lupu Balea (1749-1762), pr. Flore Toader (1763), pr. Alecsa Balea (1763-1772), pr. Timotei Dăncuş, pr. Lupu Dăncuş  (1769), pr. Poap Vinţu (?-1788), pr. Baziliu Pop (1787-1789), pr. Mihai Mihaly de Apşa (1790-1816), pr. Gavril Mihaly de Apşa (?-1849), pr. Ioan Mihaly de Apşa (1816-1861), pr. Ioan Simion (1861), pr. Laurenţiu Mihaly de Apşa (1862-1881), diacon Tit Bud (1870-1873), pr. Ambroziu Berinde (1877-?), pr. Alexandru Gyenge (1881), pr. Alexandru Făt (1882-1883), pr. Alexandru Berinde (1883-1892), pr. Georgiu Bota (1892-1900), pr. Artemiu Anderco (1900-1932), pr. Ion Bârlea (1907-1913), pr. Aurel Zoicaş (1910-?), pr. Iuliu Ardelean (1932-1935), pr. Florin Sabou (1933-1936), pr. Alexandru Pop (1935-1945), pr. Ion Dunca (1940-1948), pr. Vasile Dunca (1948-1953), pr. Ioan Marcu (1954-1985, ctitorul actualei biserici), pr. Alexandru Brici (1985-2014), pr. Dinu Horaţiu Brici (2014-prezent).

Ca şi cântăreţ de seamă amintim pe Pleş Vasile, iar ca epitrop pe Nicolae Traian David, primarul localităţii Ieud.
Menţionăm faptul că în Parohia „Buna Vestire” din Ieud există două biserici monument istoric: Biserica din Deal, cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, construită în anul 1364, din lemn de brad, fiind împodobită cu pictură în anul 1782, de către pictorul Alexandru Ponehalschi. Biserica din Şes, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, construită în anul 1712.

Cimitire

Parohia are trei cimitire: Cimitirul de la Biserica din Deal, cu o vechime necunoscută; cimitirul de la Biserica din Şes cu o vechime echivalentă cu construirea locaşului de cult; cimitirul bisericii “Buna Vestire”, înfiinţat în anul 2005.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Corul bisericii activează din anul 1936, la iniţiativa înv. Grigore Balea. Din anul 2009 activează şi corul copiilor pregătit de preotul Dinu Horaţiu Brici.
Biblioteca parohială este în biroul casei parohiale şi cuprinde 1000 de titluri de cărţi de teologie, reviste teologice, etc.
Viflaimul este o piesă religioasă scrisă în anul 1888 de către înv. Petru Bilţu Dăncuş, care cuprinde evenimentul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. Codicele de la Ieud este o manifestare culturală de amploare, legată de prima scriere în limba română, avându-şi începutul în ziua de 23 mai 1982, la care au participat personalităţi marcante ale culturii din judeţ dar şi din ţară.
Pelerinaje s-au organizat la Mănăstirile Moisei, Rohia şi în parohiile din împrejurimi, cu ocazia hramurilor bisericilor parohiale.
În anul 2011 a fost înfiinţată revista “Biserica Străbună”, de preotul Dinu Horaţiu Brici.
S-au organizat colecte în alimente şi bani pentru Căminul de bătrâni din Baia Sprie, Căminul de copii din Sighet, mănăstiri, sinistraţi, grav bolnavi, bătrânii singuri şi bolnavii din localitate.

Profilul actual al parohiei

În prezent parohia are un număr de 2.268 de credincioşi, pastoriti de preotul Brici Dinu Horatiu.
Atunci când vorbim despre activităţile pastoral-misionare, culturale, editoriale, filantropice, catehetice, ale parohiei putem include: pelerinajele, asistenţă duhovnicească şi caritabilă îndreptată către bătrânii şi bolnavii din localitate; cercurile catehetice şi artistice, atât în cadrul programelor naţionale “Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala”, cât şi la iniţiativa preotului; apariţia în continuare a revistei „Biserica Străbună”, pregătirea pe mai departe a corului de copii, a Viflaimului, precum şi participarea la organizarea colocviilor Codicelui de la Ieud Activitatea filantropică va continua venind cu ajutoare materiale şi spirituale faţă de bătrâni, copii orfani, sinistraţi, bolnavi şi alţii din localitate şi din alte localităţi.

Scroll to Top