Parohia Ieud-Plopșori, hramul „Sfântul Dumitru”

preot Brendea Vasile

Telefon: 0262.336.072, 0784.673.854

loc. Ieud nr. 1212A, Jud. Maramureş


Primul hram: „Sfântul Dimitrie – Izvorâtorul de Mir”
Al doilea hram: „Sfinţii Martiri Brâncoveni”

Istoricul comunităţii parohiale

Numele parohiei Ieud-Plopşori provine de la comuna Ieud din care face parte, iar Plopşori, de la numeroşii plopi de dimensiuni mai mici (plopşori),  care se află în apropiere de biserica parohială, pe lângă cursul pârâului Ieudişor  şi pe dealurile din apropiere.
Din punct de vedere geografic, Ieudul este o comună în judeţul Maramureş situată în partea de nord a munţilor Ţibleş. Este aşezată pe Valea Izei, între localităţile Sighet şi Vişeu.
Localitatea Ieud este situată pe Drumul Judeţean (DJ18), la 100 km depărtare de municipiul reşedinţă de judeţ, Baia Mare. Ieudul2 a fost domeniul lui Balc, nepotul lui Dragoş Vodă şi este atestată documentar la data de 2 februarie 1365, într-un act emis de către regele Ungariei, Ludovic I, către Balc şi fraţii săi 3. O atenţie deosebită putem acorda, celor 2 biserici monument-istoric: Biserica din Deal (1364) şi Biserica din Şes (1712). În parohia noastră funcţionează un complex mecanic cu moară, piuă şi vâltoare, care este frecventată de către numeroşi turişti.

Istoricul bisericii parohiale

Biserica parohială a fost construită între anii 2000-2002. Biserica este construită din lemn de brad, respectând stilul maramureşean, în formă de plan triconc cu abside laterale poligonale, având ca dimensiuni 26 metri lungime, 15 metri lăţime şi 33 metri înălţime. Absida altarului are formă poligonală decroşată. Naosul este acoperit de o boltă semicirculară. În partea vestică a bisericii, este situate turnul angajat, a cărui şarpantă este în formă de piramidă. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cu ajutorul preoţilor Alexandru şi Victor Brici, sprijiniţi de credincioşii din Ieud şi de un credincios ortodox din America, Alvin Alexi Courrier, care a dorit să ajute financiar la ridicarea acestui frumos lăcaş de cult, în ziua de 6 septembrie 2000 au început lucrările de construcţie ale bisericii, cu sprijinul credincioşilor din Ieud şi a unei echipe de meşteri, sub conducerea lui Florea Ioan. Iconostasul, sculptat în stil maramureşan din lemn de stejar, a fost realizat de meşterul Deac Ioan Popan, din localiatea Bogdan-Vodă, iar icoanele în stil neo-bizantin, au fos pictate de către studenţi iconari din zona Moldovei.
În anul 2005, luna iunie, ziua a cincea, în Duminica a şasea după Paşti, Preasfinţitul Iustin Sigheteanu, arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, la care s-au adăugat şi un număr mare de credincioşi, a sfinţit noul lăcaş de închinare.
Pictura a fost realizată în tehnica fresco, în stil neo-bizantin de către pictorul Cioran Marius din municipiul Baia-Mare, între anii 2012- 2014. În data de 6 august 2014 a fost sfinţită biserica de către P.S Iustin Sigheteanul, iar în ziua praznicului Schimbării la Faţa4 a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a avut loc sfinţirea picturii bisericii, de către Preasfinţitul Dr. Iustin Sigheteanul fiindu-i alaturi Pr. Protopop al Vişeului, Mihai Chira, şi un numeros sobor de preoţi şi credincioşi. Din documentele de arhivă ale parohiei reiese că preoţii care au slujit la această biserică au fost: Pr. Victor Alexandru Brici (1998-2001), Pr. Florin Ioan Pălincaş (2001-2011), Pr. Alexandru Bărdaş (2011-2019), Pr. Brendea Vasile 2019 –prezent Dintre cântăreţii bisericeşti amintim pe Gavrilă Iusco şi Ioan Bizău. Pe epitropii de seamă din Parohia Ieud-Plopşori, amintim: Florea Ioan şi Dunca Gavrilă care s-au implicat la ridicarea şi pictarea bisericii.

Cimitire

Se află în incinta curţii bisericii parohiale, situat în partea de vest, în formă dreptunghiulară

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Corul bisericii s-a constituit odată cu înfinţarea parohiei, iar din anul 2012 activează şi un cor de copii.
Biblioteca parohială -preoţii Pr. Brici Victor Alexandru şi Pălincaş Florin Ioan, s-au ocupat în constituirea bibliotecii parohiale, cu colecţii de acte normative, cărţi de cult, de predici, ziare şi reviste de teologie.
De asemenea, au existat acţiuni filantropice îndreptate către familiile defavorizate şi a persoanelor vârstnice. Amintim în acelaşi timp preocupările preoţilor în domeniul activităţii catehetice a credincioşilor din parohie.

Profilul actual al parohiei

Numărul credincioşilor din parohia Ieud-Plopşori se ridică la 570 de credincioşi, păstoriti de preot Brendea Vasile.
Dintre activităţile pastoral misionare amintim permanenta întărire a credincioşilor în păstrarea adevăratei credinţe ortodoxe, păstrate de la strămoşii noştri. Respectul şi ataşamentul credincioşilor faţă de credinţa dreptmăritoare, ajutorul pe care îl dau bisericii, participarea numeroasă la slujbele religioase, postul şi rugăciunea, arată că Hristos lucrează în sufletele acestor oameni de pe aceste meleaguri binecuvântate. Spovedania, discuţiile particulare şi serviciile religioase de la casele credincioşilor contribuie la cunoaşterea şi trăirea în Dumnezeu.
Ca activităţi culturale amintim înfiinţarea corului de copii, care prin glasurile lor dau slavă lui Dumnezeu, înfrumuseţând slujbele Bisericii, fiind de un real folos parohiei. Amintim de asemenea, activitatea editorială a preotului paroh, prin publicarea de articole de teologie în revista Parohiei “Buna Vestire” Ieud, „Biserica străbună”. În perioada anului calendaristic, Biserica vine în ajutorul celor vârstnici şi bolnavi, prin spovedanie şi împărtăşanie, dar si prin daruri care să le aducem bucurie şi speranţă în sufletele lor.
În cursul anului 2014 s-au finalizat lucrările de pictură bisericească şi s-a sfinţit biserica parohială, primind cu această ocazie şi un nou hram: Sfinţii Martiri Brâncoveni.

Scroll to Top