Parohia Leordina, hramul „ Sfinții Arhangeli Mihail și Gavril”

preotul Cupse Bogdan

bogdan_b_18@yahoo.com

tel: 0765.235.815 

Com. Leordina nr. 1748, Jud.Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

Actuala biserică parohială, cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, a fost construită între anii 1864-1871, după un proiect în stil bizantin, acoperită cu tablă. În anul 1894 a fost înălţat turnul –  clopotniţă deasupra părţii de vest a locaşului de cult.
Biserica are un plan sală, cu dimensiunile 28 m x 15 m. Absida altarului este semicirculară, decroşată.
Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară. Pe latura vestică a edificiului este situat turnul-clopotniţă angajat navei, a cărui şarpantă este în formă de coif. Materialele de construcţie folosite au fost piatra şi cărămida. Sfântul locaş a fost înzestrat cu iconostat şi mobilier noi, din lemn de stejar sculptat, în anul 2006. Pictura, în ulei, a fost realizată între anii 2004-2006, de către pictorul Adrian Dedea, sfinţită la 29 iulie 2007, de către P.S Iustinian Chira al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu Î.P.S Iosif Pop, Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională şi P.S Iustin Hodea Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.
În patrimoniul bisericii parohiale se păstrează patru sfeşnice din lemn de tei, din anul 1830.
Din actele parohiei şi alte documente reiese că în Parohia Leordina au slujit următorii preoţi: preotul David, 1476, 1479 şi 1488; pr. Grigor, 1685; pr. Ignat, fiul lui Grigor, 1699; pr. Toader Avram, 1742; pr. Vasile Pascu, 1793-1811; pr. Ioan Şandor, 1811-1834; pr. Ioan Bârsan, 1842-1845; pr. Vasiliu Mihalca, 1846-1847; pr. Teodor Pop, 1848-1862; pr. Demetriu Anoca, 1878-1887; pr. Ioan Marcheşiu, 1888-1897; pr. Georgiu Timiş, 1897-1908; pr. Mihail Rednic, 1909-1913; pr. Pop Niculai, 1914-1918; pr. Flaviu Serbac, 1919-1929; pr. Gheorghe Vlad, 1930-1948; pr. Ioan Cârneală, 1948(nov.)- 1950(iul.);  pr. Gheorghe Vlad, 1950(aug,)-1972; pr. Andreica Maftei, 1972-1991; pr. Gheorghe Dumitrean, 1992-2013; pr. Victor – Alexandru Brici, 2014 – 2018, Cupse Bogdan 2018 – prezent.

Cimitirele

Parohia are trei cimitire: cimitirul de la biserica parohială, având vechimea bisericii; un altul în partea de sus a satului, lângă căminul cultural, de dată recentă, numit Temeteu sau Cimitirul din susani; un al treilea nu departe de biserică, în care, într-o parte sunt câteva morminte evreieşti, iar în altă
parte, gropi comune unde s-au îngropat soldaţi de diverse naţionalităţi, căzuţi în primul şi al doilea război mondial.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Corul bisericii activează din timpul părintelui Gheorghe Vlad (1950-1972). Biblioteca parohială este în biroul casei parohiale şi cuprinde peste 500 de titluri de cărţi de teologie, reviste teologice, etc. Viflaimul, care este o piesă religioasă ce cuprinde evenimentul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, activează din timpul pr. Gheorghe Vlad. Cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, în fiecare an se organizau pelerinaje cu procesiune la Mănăstirea Moisei, iar la sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului la Parohia Rozavlea. Am putea menţiona reactivarea Vecerniei de sâmbătă seara, cu ajutorul corului de copii nou înfiinţat. Ora de cateheză şi repetiţii cu corul de copii se desfăşoară săptămânal, în prelungirea Vecerniei de sâmbătă seara. Duminica, după Vecernie, ne întâlnim cu corul cel mare pentru repetiţii. În jurul bisericii s-a format şi un grup de tineri care reprezintă Asociaţia Tinerilor Ortodocşi din Leordina (A.T.O.L.) şi care au creat o pagină pe facebook, prin intermediul căreia comunică. Sunt în derulare parteneriate cu şcoala şi Primăria. Pe lângă acestea, în măsura posibilităţilor, biserica organizează şi pelerinaje la alte mănăstiri din ţară. S-au organizat colecte în alimente şi bani pentru sinistraţi, grav bolnavi, bătrânii singuri şi bolnavi din localitate.

Profilul actual al parohiei

Din ultimele date statistice ale parohiei reiese că numărul credincioşilor este de 1863, pastoriti de preotul Brici Victor Alexandru. În categoria  activităţilor pastoral-misionare, culturale, editoriale, filantropice, catehetice, putem include: pelerinajele, asistenţa duhovnicească şi caritabilă îndreptată către bătrânii şi bolnavii din localitate, cercurile catehetice şi culturale în cadrul programelor naţionale Hristos împărtăşit copiilor şi Alege şcoala, dar şi alte programe organizate la iniţiativa preotului paroh. Activitatea filantropică va continua prin ajutoare materiale şi spirituale faţă de bătrâni, copii orfani, sinistraţi, bolnavi şi alţii, din localitate şi din alte localităţi.
Scroll to Top