Parohia Moisei-Luncă, hramul „Pogorârea Sfântului Duh”

preotul Vlad Samoilă

Telefon: 0752.546.352
samoilavlad@gmail.com

Com. Moisei , cod postal 437195,
jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

Biserica actuală cu hramul “Pogorârea Sf. Duh”, a fost construită între anii 1994-2003. Construcţia bisericii a fost începută sub păstorirea preotului Timiş Dumitru senior. Biserica este construită din lemn, după un  plan tip sală, cu dimensiunile de 20 m lungime şi 9 m lăţime, absida altarului este semicirculară  nedecroşată.  Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară. Pe latura vestică este amplasat turnul clopotniţă angajat navei, a cărui şarpantă este în formă de coif, acoperită cu tablă de aluminiu.Pictura este în frescă şi a fost executată de Tistu Victor din Buhuşi, Teodor Ştefan din Şomcuta Mare şi Andonaş Nicu din Bacău.
În această parohie amintim următorii preoţi: Timiş Dumitru jr. (1999-2002), Timiş Ioan (2003-2015) şi Vlad Samoilă (2015-prezent). Ca epitropi de seamă, amintim: Vasile Hojda (Hatere) şi Coman Ştefan (Mânzu).

Cimitire

Parohia nu are cimitir propriu.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

S-au organizat colecte în alimente şi bani pentru diferite cămine de bătrâni şi copii, mănăstiri, sinistraţi, grav bolnavi, bătrânii singuri şi bolnavii din localitate.

Profilul actual al parohiei

În prezent parohia are un număr de 850 de credincioşi, pastoriti de preotul Vlad Samoilă.
În parohie se derulează programul catehetic Hristos împărtăşit copiilor, iar ocazional se ţin cateheze cu credincioşii. Activitatea filantropică în parohie este una fructuoasă, organizându-se numeroase colecte locale sau naţionale.

Scroll to Top