Parohia Dragomirești, hramul „Adormirea Maicii Domnului”

Preot   Antal Gheorghe Ciprian

iconom stavrofor

Telefon: 0753.059.596

Dragomireşti, str. 1 Decembrie 1918 nr.177   cod poştal 437140, Jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

Din informaţiile de care dispunem, Parohia Dragomireşti datează de pe la anii 1440. Biserica veche datează de la 1313 şi depindea de Episcopia Peri. În 1711 a fost încadrată la Episcopia Muncaci, până în 1852, când după înfiinţarea Episcopiei Gherla a fost ataşată la aceasta c-un fel de autonomie-Vicariatul  Maramureşului-conform acestor date s-a organizat Protopopiatul Iza şi Ieud. De Protopopiatul Iza aparţinea Parohia Dragomireşti, parohul Alexandru Ghenghe era şi protopop al Izei. Mai târziu a slujit preotul Emil Bran, care a organizat mai bine parohia şi a edificat biserica monumentală, cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, care a fost zidită după un stil italian, condusă de Zondonella Johan (Martin Luigi, Gaspari Florindo şi Augustin Giubeta), între anii 1905-1909. După 1995, preotul paroh Antal Gheorghe a iniţiat mari lucrări la acest locaş de cult: balcoane, pictură, iconostas, candelabre, precum şi renovarea tencuielii exterioare.

 

Lăcaşul de cult este o construcţie masivă, cu o lungime de 32 m, lăţimea de 9 m, iar zidurile bisericii au o grosime de 0,80 m, din piatră şi cărămidă, peste care s-a aplicat un strat de tencuială. Biserica are un plan triconic cu abside laterale rectangulare, altar semicircular nedecroşat, pronaos şi naos cu unităţi de bolţi boeme, turn clopotniţă angajat navei şi şarpantă în formă de coif, acoperită cu tablă.
Pictura iniţială în biserică a fost mai mult o zugrăveală, cu câteva scene biblice, realizată de către maistrul zugrav Volosnyay Bela din Dej cu echipa sa. Vechea zugrăveală s-a înlocuit cu o pictură nouă, în frescă, realizată între anii 1996-1998, de către pictorul Căpuşe Ilie Ioan. Vechea catapeteasmă s-a înlocuit cu una nouă în anul 1997, sculptată în lemn de stejar de meşteri de la Târgu Neamţ (L= 6m, h= 5m).
Cărţile de valoare din patrimoniul bisericii au fost duse iniţial la Muzeul de Istorie din Sighetu Marmaţiei, astăzi aflându-se la Muzeul Mănastirii Bârsana. Parohia deţine o bibliotecă cu peste 1000 de volume cu cărţi şi reviste bisericeşti.
Preotii care au slujit in aceasta parohie sunt urmatorii: in 1742 Ioan Gârbo, 1743-1752 popa Samuil Turcus, In 1749 Deac Ionaş şi Daniil Bulyan, in 1749-1757 Nichifor Plohod, în 1769 Daniil Kis, in 1767- 1771 Gogota Lupul, popa Dan, popa Chifor, în 1786 şi 1794 popa Dumitru , 1806-1831  Ioan Stana, 1831- 1832 Filip Mihalca, 1832- 1837 Simeon Pop, 1838-1847 Ilie Molnar, 1847- 1854 Vasiliu Mihalca, 1854-1870 Ioan Opris, 1870-1871 Vasile Dan, 1871-1903 Alesandru Gyenge, 1903- 1904 Dariu Vlad, 1904-1926 Emil Bran ctitorul bisericii de piatra, pr. Gheorghe Cozma 1927-1945, pr. Ţiplea Vasile 1945-1948, după 1948 au oficiat pr. Codrea Ioan 1948-1953, pr. Sabău Constantin 1953-1975, pr. Nigioţă Constantin 1975-1979, pr. Antal Gheorghe 1979-2007, pr. Mihali Gheorghe 2007-2009, pr. Antal Gheorghe Ciprian 1998 – în prezent. Unul dintre cântăreţii de seamă a fost Ţicală Ioan.

Cimitire

Biserica are două cimitire, unul împrejurul ei, iar altul în locul numit ,,În Josani”.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

De-a lungul existenţei ei, parohia a desfăşurat activităţi filantropice constând în ajutorarea nevoiaşilor prin colecte băneşti, alimente, îmbrăcăminte, materiale de construcţie etc. Atât în trecut, cât şi în prezent, corul bisericii participă activ la toate slujbele religioase şi activităţile organizate de parohie ( concerte de colinde, de Ziua Eroilor, de Rusalii etc.).

Profilul actual al parohiei

În prezent Parohia Ortodoxă Română Dragomireşti are 1472 de credincioşi. Preot paroh este Antal Gheorghe Ciprian, cântăreţul bisericii este Ilban Ilie, paraclisier Fiţigău Gavrilă, iar epitrop Ţicală Gheorghe. Există un parteneriat pentru asistentă religioasă la Unitatea de asistentă medico sociala
Dragomireşti
Programul slujbelor este unul zilnic. Bilunar, duminica, după slujba Vecerniei se desfăşoară programul catehetic ,,Hristos împărtăşit copiilor”.
În parohie, activitatea filantropică este una bogată, credincioşii răspunzând pozitiv la toate colectele naţionale şi locale.

Scroll to Top