Parohia Borșa Pietroasa, hramul „Înălțarea Sfintei Cruci”

paroh Grec Nicoară

 Telefon: 0740.413.635

Oraş Borşa, str.Pietroasei, nr. 8,
Cod poştal 435200, jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

Parohia Ortodoxă Borşa-Pietroasa face parte integrantă din Protopopiatul Ortodox Vişeu din anul 1999.
Biserica actuală cu hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”, a fost construită între anii 2007-2013. Biserica este construită din cărămidă, după un plan triconc, cu dimensiunile de 30 m lungime şi 18 m lăţime. Absida altarului este  poligonală  decroşată. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară. Pe latura vestică este amplasat turnul clopotniţă angajat navei, a cărui şarpantă este în  formă de coif, acoperită cu tablă zincată. Pe lângă turnul clopotniţă mai sunt două turnuri pe abside şi unul pe Altar, de dimensiuni mai mici. Biserica este tencuită în interior şi pregătită pentru pictură.
Ca şi cântăreţ de seamă amintim pe Timiş Ştefan (Tireanu), iar ca epitrop Timiş Ion (Butanu).

 

Cimitire 

Parohia nu are cimitir propriu.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

S-au organizat colecte în alimente şi bani pentru diferite cămine de bătrâni şi copii, mănăstiri, sinistraţi, bătrânii singuri şi bolnavii din localitate.

Profilul actual al parohiei 

În prezent parohia are un număr de 650 de credincioşi. Preot paroh este pr. Grec Nicoară dinanul 2006 până prezent.
În parohie se derulează programul catehetic Hristos împărtăşit copiilor, iar ocazional se ţin cateheze cu credincioşii. Parohia recompensează prin grija preotului paroh Grec Nicoară, elevii care se evidenţiază cu rezultate bune la învăţătură.

Scroll to Top