Parohia Leordina-Râu, hramul „Sfântul Ilie”

preotul Barna Cornel
Telefon: 0740.559.811
barna_ci@yahoo.com

Com. Leordina, str. Principală nr. 700
Jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

Biserica Parohiei Leordina – Râu este de dată recentă (2002). S-a format prin rearondarea Parohiei Leordina-Centru. Iniţierea construirii acesteia s-a impus datorită nevoilor liturgice existente, precum şi intensificării misiunii ortodoxe în zonă, dat fiind numărul relativ mare al credincioşilor  aparţinând altor confesiuni religioase (adventist, penticostal).
Terenul bisericii a fost donat de către familia Nistor Vasile, în casa căruia se desfăşurau sfintele slujbe.
Forma actuală a lăcaşului de cult transpare în cadrele arhitectonice clasice. Biserica are aspectul unei nave cruciforme, cu două turle suple ce flanchează extremităţile, o turla plasata în centru, cu un balcon exterior generos. S-au folosit, pentru construcţia edificiului, exclusiv materiale rezistente, reuşindu-se până în prezent finalizarea ei. Cu sprijinul generos al credincioşilor şi al donatorilor s-a adus prezentul lăcaş de cult până în stadiul iniţierii picturii murale. Demisolul s-a realizat într-un timp scurt (1 an şi 11 luni), lucrarea fiind pornită în martie 2002.
Ulterior, acesta a fost sfinţit de către P.S. Justin Hodea Sigheteanul, arhiereu vicar al Maramureşului şi Sătmarului, în 14 oct. 2003, în prezenţa unui impresionant sobor de slujitori şi a unei mulţimi remarcabile de credincioşi.
Primul preot paroh al comunităţii nou-înfiinţate a fost Ioan Bogdan Moldovan, sub supravegherea căruia s-au şi început lucrările la edificiul de cult. Între timp, datorită mişcărilor de personal clerical, a fost desemnat să preia conducerea parohiei şi implicit continuarea lucrărilor pr. Gavrilă Timiş, instalat oficial în 16 oct. 2011, de către protopopul Vişeului de atunci, pr. Grigore Andreica.
In proprietatea parohiei exista o modestă casă parohială, întăbulată în registrul de fond funciar, cu anexe gospodăreşti, în care se locuieşte până în prezent. În viitor se intenţionează fie lărgirea spaţiului existent, fie ridicarea unui imobil nou.

Lucrările la biserică au evoluat prin turnarea planşeului superior al scărilor, placarea treptelor cu gresie, iar în interior cu montarea plăcilor de marmură pe pardoseală şi introducerea instalaţiei electrice. Asigurarea unui confort climatic este datorată achiziţiei şi dotării edificiului cu o centrală proprie de încălzire.
De asemenea, s-au achiziţionat obiecte de cult necesare oficiului liturgic (cărţi, vase, veşminte, străni, tetrapoade, etc.), din puţinii bani ai credincioşilor.
Adăugăm faptul că s-a executat tencuiala exterioară şi interioară a edificiului (posibilă prin donaţia fam. George si Floarea Şofronici, Chicago, SUA), s-a împrejmuit spaţiul limitrof cu gard de beton, s-a ridicat un depozit de lemne şi materiale diverse.
Cântăreţii bisericeşti care au activat şi activează s-au străduit să înfrumuseţeze slujbele liturgice prin implicarea credincioşilor, reuşindu-se constituirea unui grup coral care oferă răspunsurile la Sfânta Liturghie. Menţionăm pe Coman Ştefan, pe Tăut Gheorghe, tânăr absolvent de teologie, sub bagheta căruia membrii corului interpretează cântări adecvate spaţiului unei biserici.
Dintre epitropii de seamă care s-au îngrijit de bunul mers al parohiei, amintim pe Şimon Vasile, dr. Leordean Ilie, iar din ianuarie 2014 Gaborean Alexandru.

Cimitire

Comunitatea parohială Leordina Râu nu deţine până în momentul de faţă un cimitir propriu.
Credincioşii defuncţi sunt înmormântaţi în cimitirul parohiei vecine. În viitor se intenţionează identificarea unui teren pentru deservirea nevoilor pastorale ale credincioşilor.

Activităţi cultural-filantropice în trecut

Precum am afirmat în cele anterioare, prin strădania preoţilor parohi şi prin implicarea sârguincioasă a cântăreţilor de strană, a fost format un grup coral (alcătuit în preponderenţă din femei şi tineri) pentru a împodobi serviciul divin din duminici şi sărbători. Membrii acestui grup sunt dirijaţi în prezent de un teolog localnic, care s-a angajat să promoveze muzica religioasă de bună calitate şi care se implică activ în conştientizarea importanţei cântării în viaţa bisericească.
Pe de altă parte, în vederea creşterii şi dinamizării conştiinţei religioase şi a întăririi apartenenţei confesionale a credincioşilor, preotul paroh a efectuat o serie de pelerinaje sau vizite cu scop pastoral în ţară şi străinătate, antrenând o parte din enoriaşii săi. Scopul unor asemenea demersuri vizează cunoaşterea mai temeinică a patrimoniului bisericesc naţional, familiarizarea cu viaţa duhovnicească prezentă în spaţiile monahale mai cunoscute, însuşirea conştientă a unor exemple de bună practică etc.

Profilul actual al parohiei

În prezent Parohia Leordina Râu însumează un număr de 348 de suflete, pastorite de preotul Barna Cornel. Situaţia demografică la nivelul parohiei este cauzată de sporirea vârstei pensionarilor, care dă un aspect de îmbătrânire localităţii. Se înregistrează tot mai puţine naşteri şi căsătorii, iar sporul natural este în descreştere. Mulţi dintre tineri au ales calea străinătăţii pentru un trai material mai bun. Cei rămaşi continuă studiile fie în centrele apropiate (Vişeu de Sus, Sighetu Marmaţiei), fie în marile centre universitare (Cluj Napoca, Baia Mare etc.).
Se desfăşoară activităţi catehetice cu copiii parohiei duminica, după slujba Vecerniei. Sunt alese tematici accesibile vârstei şi cerinţelor lor cognitive şi afective. Unii dintre ei, mai talentaţi, sunt cooptaţi în diverse grupuri pentru a interpreta colinde sau pricesne, cu ocazia marilor sărbători religioase din cursul anului bisericesc.
Se insistă cu precădere pe cunoaşterea istoriei Sfintei Scripturi, evocându-se figuri şi momente reprezentative din punctul de vedere al impactului asupra dezvoltării moral – religioase a copilului. Se urmăreşte asumarea unui comportament creştin încă de la cele mai fragede vârste şi convingerea că învăţătura primită rodeşte cel mai bine atunci când este trăită, nu doar când este teoretizată.

Scroll to Top