Parohia Borșa Sfântul Ioan Evanghelistul, hramul „ Sfântul Ioan Evanghelistul”

preot Timis Dutu Remus

iconom 

timisduturemus@yahoo.com
Telefon: 0262.344.267; 0740.161.931

Oraş Borşa,str. Nordului nr. 3,
Jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

      In Maramureşul voievodal, la poalele Pietrosului Rodnei, la aproximativ 1 km de centrul oraşului Borşa, se află biserica Parohiei ,,Sfântul Ioan  Evanghelistul’’. Începuturile acestei parohii se leagă de slujirea  preotului Remus Timiş în biserica monument istoric cu hramul, ,,Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil’’, aflată în vecinătatea bisericii Parohiei Borşa I, slujire începută în ziua de 21 iulie 2002. Actul de naştere a acestei enorii s-a petrecut în urma şedinţei Consiliului Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, din data de 28 iulie 2003, când prin decizia nr. 725 s-a hotărât înfiinţarea acestei parohii prin rearondarea Parohiei Borşa I.
Piatra de temelie a bisericii s-a pus la data de 29 iulie 2007, de către Preasfinţia Sa Justinian Chira, episcopul Maramureşului şi Sătmarului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi din Borşa, Moisei şi Sighetu Marmaţiei, pe locul donat de familia Timiş Dumitru şi Ileana (400mp), familia Roman Ştefan şi Ana (100mp) şi familia Fonta Nuţu şi Veronica (100mp).
Proiectul noii biserici a fost încredinţat domnului arhitect ing. Viorel Ursescu de la Societatea Comercială ,,Urs-Vio-Bioproiect’’, din localitatea Fundu Moldovei, judeţul Suceava.
După obţinerea aprobărilor de la organele competente şi emiterea autorizaţiei de construire cu nr. 245 din data de 13 septembrie 2007, luni 24 septembrie 2007, s-a trasat amplasarea şi au început lucrările de edificare a noului sfânt locaş, lucrări conduse şi supravegheate de preotul paroh, ajutat de membrii Consiliului Parohial.
Lucrările de construcţie la nivelul inferior al bisericii au fost efectuate de către un grup de meşteri locali şi enoriaşul Andraşi Ioan, prin contribuţia credincioşilor acestei parohii şi a copiilor acestora din străinatate, a altor credincioşi din Borsa şi din alte părţi, lucrări ce au fost finalizate în anul 2007. Desăvârşirea acestor lucrări s-a făcut sâmbătă, 22 decembrie 2007, când Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, arhiereul vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, împreună un sobor de preoţi şi diaconi şi în prezenţa câtorva sute de credincioşi, a aşezat Sfintele Moaşte în Sfântul Prestol, sfinţind Altarul de la nivelul inferior, cu hramul ,,Sfântul Ioan Evanghelistul’’, urmând ca Altarul de la nivelul superior să primească hramul ,,Duminica Sfântului Toma’’.
În anul 2008 s-au înălţat pereţii bisericii superioare pâna la cota +4 m şi s-au turnat scările de acces la biserica superioară.
Turnarea balcoanelor, a scării de acces spre acestea, a bolţilor, zidirea turnurilor clopotniţe, precum şi aşezarea clopotelor sunt lucrări ce s-au executat în anul 2009. 

În anul 2010 s-a zidit cupola centrală şi arcada de la intrarea în biserica superioară. De asemenea, s-a finalizat acoperisul integral, structura de lemn. Bolţile de beton au fost izolate cu vată mineral, iar turnurile (toate trei) au fost izolate cu polistiren, aplicându-se şi tencuiala decorativă. Turnurile clopotniţă şi cupola au fost acoperite cu tablă de cupru, iar crucile de pe cele trei turnuri au fost executate din inox. Apoi s-au efectuat lucrări de învelire a acoperişului (de lemn) de pe navă şi absidele bisericii, tot cu tablă de cupru. Planul bisericii este în formă de navă cu două abside laterale, având o cupolă centrală şi două turnuri clopotniţă.   Biserica are lungime de 21 m, atât la nivelul inferior cât si cel superior (cu scările şi pridvorul având 24 m), lăţimea de 9 m (la abside 14 m), înălţimea la boltă 14 m, înălţimea în interiorul cupolei pantocrator 21 m, înălţimea la exteriorul cupolei pantocrator 28 m şi înălţimea la vârful crucii de pe cupola pantocrator 32 m.
În anul 2013 s-au efectuat lucrările la instalaţia electrică pentru biserica superioară, fiind efectuată şi pregătirea pentru pictură, în tehnica fresco (tencuiala adecvată pentru această pictură). În anul 2014 s-a pregătit infrastructura pentru încălzire la biserica superioară şi s-a turnat şapa finală, biserica fiind pregatită pentru efectuarea lucrărilor de pictură.
În data de 18 martie 2015, cu prilejul săvârşirii Liturghiei Sf. Grigorie Dialogul a fost sfinţită şi biserica superioară, cu hramul “Duminica Sfântului Apostol Toma”, de către Preasfinţia Sa Dr. Iustin Sigheteanul, arhiereul-vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, inconjurat de un
frumos sobor de preoţi şi diaconi.

Cimitirele

Parohia are cimitir comun cu Parohia Borşa I.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

În toate cele patru posturi se fac colecte pentru familiile nevoiaşe.

Profilul actual al parohiei

Parohia are la aceasta data 230 de familii şi  număr de 92 de persoane văduve, pastorite de preot Timis Dutu Remus.
În cadrul parohiei se desfăşoară întâlniri catehetice, în fiecare seară din Postul Sfintei Maria şi a Postului Mare.

Scroll to Top