Parohia Săliștea de Sus-Centru, hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”

Preot Vancea Gavriş

iconom stavrofor Telefon:0740.390.915; gavrisvancea@yahoo.com

Preot Timiș Ioan Florin

Telefon: 0741.473.050

Istoricul bisericii parohiale

Viaţa religioasă în localitatea Săliştea de Sus a apărut odată cu formarea comunităţii. Întrucât vatra localităţii era axată pe zona Buleni, aici a existat şi prima biserică, care era locaşul de închinare al săliştenilor.
Biserica a fost incendiată în anul 1717, odată cu retragerea tătarilor. Cel de-al doilea locaş de închinare construit pe teritoriul localităţii apare în jurul anului 1650 şi este cunoscut ca fiind „Biserica Nistoreştilor”, fiindcă ctitorul ar fi fost un anume Nistor, iar lemnul din care s-a construit provine din locul numit „Gruiul Rusului”. Hramul bisericii monument este „Sfântul Ierarh Nicolae”. Biserica Nistoreştilor a fost scăpată de incendierea tătarilor, conform legendei, de către o femeie care se afla prin preajmă şi a stat ascunsă într- un tufiş. Aceasta ar fi alarmat pe ceilalţi credincioşi şi au reuşit să stingă focul. Urme ale incendiului se mai obsearvă şi azi pe catapeteasma bisericii. Biserica Nistoreştilor are arhitectura în stil maramureşean, cu absida altarului în formă dreptunghiulară, iar ca element distinctiv odată cu adăugarea pridvorului se construieşte cea de a doua turlă, care îi dă o particularitate bisericii monument. Între anii 2011-2012 s-a realizat restaurarea monumentului, partea de structură, urmând să se execute şi restaurarea picturii.
Biserica nouă, sau biserica de zid a fost începută în anul 1988, în perioada comunistă, când lucrările  la astfel de obiective erau oprite şi nu se obţineau foarte uşor autorizaţiile de construcţie. Cu toate acestea în localitatea Săliştea de Sus au început lucrările, nu la una ci la două biserici noi. Biserica Parohiei Săliştea de Sus-Centru a fost construită între anii 1988-1998, când a fost târnosită de către un sobor de episcopi şi preoţi, cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. 
Biserica este construită din cărămidă după un plan trilobat cu abside laterale circulare, având dimensiunile de 32 m lungime, 11 m lăţime şi 9 m înălţime.
Absida altarului este semicirculară decroşată, iar naosul este cu turlă centrală susţinută pe pandativi. Pe latura vestică sunt amplasate turnurile clopotniţă laterale angajate navei, a căror şarpantă este în formă de coif, acoperită cu tablă.

Între anii 2005-2007 s-au ferecat icoanele de pe Catapeteasmă într-un material galvanizat în băi de aur şi argint. În anul 2007 s-au terminat lucrările la casa parohială, care pe lângă trapeză şi birouri mai este alcătuită şi din două apartamente pentru preoţii slujitori. Începând cu anul 2009 s-au început lucrările la capela mortuară şi o trapeză pentru agapele ce se fac pentru pomenirea morţilor. Tot pe plan administrativ trebuie remarcat faptul că în anul 2014 s-a edificat un frumos Altar de vară din lemn în stil maramureşean.
Şirul preoţilor despre care avem ştiri este următorul: 1548 Lazarus Pop de Selistye et Laurentiu Pap in eadem Selistye, 1549 Clemente praesbyter plebanus de Selistye, 1717 Popa Lupul Titescu din Saliste 1749 Rdus Ionas Iuga parochus, Rdus Elias Iuga, Rdus Wolfgangus Iuga, Rdus Petrus Pop parochus, 1790-1828 Georgiu sau Lupu Bondor, 1828 – 1848 Simeon Bondor , 1848 – 1852 a administrat parohia Stefan Simeon din Viseu de Jos şi Ioan Tomoiaga de la parohia Buleni, 1852 – 1869 Demetriu Anoca, 1869 – 1901 Michail Papp, 1901 Baziliu Vlad,1 pr. Vlad Vasile, 1948 -1963 pr. Mihalca Gavril, 1963-1975 pr. Fetti Tiberiu, 1975-2001 pr. Fetti Dorin Mircea, 2002 – 2014 pr. Brici Victor Alexandru, 2000 – prezent Vancea Gavris, si 2014 – prezent Iuga Dumitru pr II. Ca şi cântăreţi de seamă amintim pe Grad Simion, Grad Lazăr, Grad Lupu Dumitru şi Chiş Vasile.

Cimitirul

Parohia dispune de un cimitir principal, ce se află în jurul Bisericii Monument, iar datorită faptului că parohia este dispersată mai există cimitire mai mici în zonele îndepărtate şi greu accesibile.

Activităţi cultural-filantropice în trecut

Activitatea culturală a parohiei constă în existenţa şi activitatea Corului pe patru voci format de către vrednicul învăţător Simion Turlaş, precum şi activităţile catehetice şi corale ce se desfăşoară cu copiii din parohie, derulate în cadrul proiectului „Hristos împărtăşit copiilor”.

Profilul actual al parohiei

Din totalul de 2650 de credincioşi un număr de aproximativ 600 de persoane sunt plecaţi la muncă în străinătate, aceştia frecventând bisericile din diaspora.  În prezent la această parohie slujesc preoţii: Vancea Gavriş Ion – paroh şi Timis Ioan Florin.

Oras Săliştea de Sus,
str. Liviu Doru Bindea nr. 99
Cod Poştal 437295, Jud. Maramureş,

Scroll to Top