Parohia „Sfânta Cuvioasa Paracheva”, hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”
Preot paroh  Iusco Ioan Marian

iconom stavrofor

Telefon: 0764.030.051

Comuna  Şieu, nr. 63
437320, Jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

Datorită faptului că această parohie este nou înfiinţată , istoricul nu este foarte bogat . Aşa cum am menţionat, parohia a fost înfiinţată în anul 2006, la cererea credincioşilor din zona Podu Râtului, deoarece distanţa faţă de biserica din centru era foarte mare. Astfel că în toamna aceluiaşi an, în data
de 14 octombrie 2006, s-a pus piatra de temelie a noii biserici, de către Preasfinţitul Iustin Sigheteanu împreună cu un sobor de preoţi, hotărându-
se totodată ca hramul bisericii să fie ”Cuvioasa Parascheva”.

Tot în toamna aceluiaşi an, se toarnă fundaţia bisericii noi şi începe construcţia bisericii de lemn în stil maramureşean, construită de o echipă de meşteri din Ieud, sub comanda vestitului meşter Hotico Vasile. În anul 2007, de Sfintele Paşti, se slujeşte pentru prima data în biserică. Biserica este
construită din lemn, după un plan sală, cu altar poligonal decroşat, având dimensiunile de 24 m lungime şi 7 m lăţime. Absida altarului este de 5 metri lăţime. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară. Turnul clopotniţei este angajat navei, a cărui şarpantă este în formă de coif, acoperită cu draniţă. În anul 2008, se achiziţionează şi se montează iconostasul din lemn de stejar de către meşterul Mihiş Viorel, din localitatea Baba, judetul Maramureş, iar pe data de 29 august 2008 Preasfinţitul Dr. Iustin Sigheteanul, împreună cu un sobor de preoţi, sfinţeşte biserica.
În perioada 2010-2011 se pictează biserica de către pictorii Grădinaru Victoriţa şi Rareş, în stil bizantin.
În anul 2012, se constuişte poarta de lemn în stil maramureşean şi gardul care împrejmuieşte biserica.

Cimitirele

Biserica nu are cimitir propriu, dar cei adormiţi sunt îngropaţi în cele două cimitire din centru localităţii, unul fiind foarte vechi lângă biserica de lemn, în el putând fi văzute cruci de piatră din secolul XVIII, iar altul mai nou lângă biserica Sfânta Treime .

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Cele mai multe dintre activităţile culturale şi religioase se desfăşoară la Căminul Cultural din localitate. De asemenea, se organizează seri duhovniceşti, precum şi activităţi cu copiii, în colaborare cu şcoala din localitate.

Profilul actual al parohiei

În present, Parohia Ortodoxă ”Cuvioasa Parascheva” este formată din 550 de credincioşi.
Preot paroh este Iusco Ioan Marian, cântăretul bisericii este Popan Mihai, iar paraclisier este Dunca Gheorghe. Programul slujbelor este unul zilnic.
În parohie activitatea filantropică este una bogată, credinciosii răspunzând pozitiv la toate colectele naţionale şi locale adresate celor nevoiaşi.

Scroll to Top