Parohia Șieu, hramul „Sfânta Treime

Pr. Magdău George Daniel

Telefon: 0749.984.669, 0262.333.025

Localitatea Şieu, nr. 616
Cod poştal: 437320 Jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

Slujbele liturgice s-au oficiat în biserica veche (1760), cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, până în anul 2004, iar apoi se continuă în biserica nouă, unde piatra de temelie pentru ridicarea ei a fost pusă în anul 1989 pe vremea comunismului, de către vrednicul de pomenire Pr. ctitor Magdău Vasile.
Multe şi grele drumuri a trebuit să străbată preotul pentru a obţine proiectul şi aprobarea ridicării acestei Catedrale măreţe, dar nu s-a lăsat învins de greutăţile sistemului, ducându-şi la bun sfârşit planul construcţiei şi ridicând astfel înălţătoarea biserică în centrul satului. Merită scoasă în evidenţă şi munca desfăşurată de peste 10 ani de zile de către Consiliul Parohial şi de creştinii din parohie, ce s-au dedicat trup şi suflet, zi şi noapte pentru edificare. Astfel, pe lângă biserica veche (monument istoric), localitatea Şieu se bucură de un nou locaş de închinare. Cu ajutorul lui Dumnezeu, biserica nouă a fost sfinţită, la 12 iunie 2006, de către ierarhii noştrii, Preasfinţitul Justinian Chira, episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Justin Sigheteanul, arhiereu vicar al Maramureşului şi Sătmarului, şi de Preasfinţitul Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, şi de un maret sobor de preoţi şi diaconi.
Biserica este construită din cărămidă, după un plan trilobat, cu dimensiunile de 42 m lungime şi 22 metri lăţime. Absida altarului este poligonală nedecroşată. Naosul este cu o cupolă centrală pe tambur sau pandativi. Pe latura vestică sunt amplasate doua turnuri-clopotniţă angajate navei, a cărui şarpantă este în formă de coif, acoperită cu tablă.
Pictura bisericii a fost executată de pictorul Hauk Arnolt din Brăila şi Văcaru Gheorghe. Pictura executată este în tehnica frescă, în stil bizantin, de o mare valoare artistică.
În ceea ce priveşte viaţa religioasă, Biserica, a ocupat şi ocupă şi astăzi un rol important în cultivarea şi menţinerea conştiinţei spiritual-naţionale şi păstrarea tradiţiilor strămoşeşti, prin oficierea liturghiilor de către preoţi, prin deschiderea de şcoli săteşti pe lângă biserici, prin legăturile pe care le aveau preoţii cu locuitorii satelor, cu fraţii lor din alte locaşuri sfinte din celelalte provincii româneşti, prin procesiunile pe care le făceau şi le fac şi astăzi la Mânăstirile din Moldova, Moisei, Nicula, Rohia, Frăsinei, etc.
De la Mânăstiri şieuanii şi-au achiziţionat cărţi de cult: Ceasloave, Biblii, Cărţi de rugăciuni, Psaltiri, etc.  Se păstrează câteva cărţi mai vechi la diferiţi cetăţeni din sat ca: Octoih cu litere chirilice din partea Arhiepiscopului şi Mitropolitului Bisericii Răsăritene din Cernăuţi, Tipografia Universităţii din Pesta 1862, aflată în proprietatea diacului bătrân Dunca Vasile a Ieudianului; Sf. Scriptură Vechiul şi Noul Testament, ediţie noua, şi publicată de Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate, Vechiul Testament- Iaşi Tipo-Litografia H. Golder 1874, aflată în proprietatea lui Nan Gheorghe Ţoca, Biblia tradusă din limba greacă – Bucureşti 1908, Octoihul mic 1915, aflate în proprietatea lui Dunca Mihai .

De-a lungul anilor se cunosc următorii preoţi: 1632 Vasiliu Balea, 1749-1768 loannes Dinca parochus, Georgius Omul parohus, Nichita Vlad parochus, 1761 Dunca popa Nichita, 1782-1785 Man Ioan, BarbatMihalca Ioan (1760-1762); Mihaly Georgius senior; Irnitki Petru; Irnitki Stefan Junior; Chereches  Vasile; Mois Ioan; 1820 Simion Bondor, 1825-1846 Grigore senior Mihalyi,1846-1849 Ioan Man preotul din Stramtura si Rosca Grigorie din Rozavlea, in 1847 Mihail Cziple, de la 1849-1855 Ioan Mihalca, apoi din timpuri scurte Baziliu Mihalca din Viseu de Sus, Filip Mihalca din Cucea si Grigoriu Rosca din Rozavlea, in 1857 Vasiliu Suranyi, 1857-1893 August Petru Ilniczky,1893-1911 Stefan Ilniczky, Vlad Vasile (1936-1949); Stanciu Gheorghe (1949-1951); Constantinescu Ioan (1951-1955); Isaiu Gheorghe (1955- 1968); Magdău Vasile – ctitorul bisericii noi de zid (1969- 2010), decedat în anul 2013, iar în prezent slujeşte Pr. Magdău George Daniel (2010- prezent), ginerele Pr. Magdău Vasile.
De-a lungul mai multor ani, dieci (cântăreţi) au fost: Petreuş Găvrilă Corbău, Petreuş Ion a Sâmsâgului, Sas Gheorghe, Dunca Mihai a lui Toader, Dunca Vasile a Ieudianului, iar în prezent activează Man Teodor.
Epitropi au fost: Sas Ion, Man Toader a Nănaşii din Obrejă, iar în prezent este Sas Gheorghe.

Cimitirele

Parohia Ortodoxă Şieu deţine trei cimitire: două la biserica veche şi unul în incinta curţii bisericii noi.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

În parohia aceasta în fiecare an erau organizate diferite evenimente culturale şi catehetice, tabere cu tinerii, dar si pelerinaje pe la mănăstiri, în scopul de a conserva în sufletele celori tineri şi a credincioşilor ”legătura cu Dumnezeu”, dar şi cu strămoşii şi tradiţia, elemente care alcătuiesc identitatea noastră naţională.

Profilul actual al parohiei

În prezent Parohia Ortodoxă Şieu este formată din 1100 de credincioşi, pastoriti de preotul Magdau George Daniel.Aici se desfăşoară proiectul naţional ”Hristos împartăşit copiilor”, iar pe lângă acesta au mai fost şi alte programe în parteneriat cu şcoala şi cu alte parohii: ”Bucuria Sfintei Euharistii”, ”Concurs de esee”, ”Sa învaţăm a lăuda pe Domnul”, ”Seară duhovnicescă”- cu un invitat în Postul Mare, etc. În parohie activitatea filantropică este una bogată, credincioşii răspund cu multă responsabilitate la toate colectele adresate celor săraci şi în suferinţă.

Scroll to Top