Parohia Borșa Complex, hramul „Înălțarea Domnului”

 preot Pop Ioan Constantin

Str. Brădet nr. 1 C, Loc. Borşa,
cod. 435200, Jud. Maramureş
Tel. 0740.524.155

Istoricul bisericii parohiale

În anul 1937, un număr de 20 de familii ortodoxe din zona Fântâna au solicitat Primăriei Borşa infiintarea Parohiei Borşa III Fântâna, primind un răspuns nefavorabil , datorită vremurilor tulburi, neputând fi îndeplinită această dorinţă. La data de 15 august 1992, Preasfinţitul Justinian, episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a pus piatra de temelie şi a sfinţit locul pentru biserica actuală, cu hramul ”Înălţarea Domnului”, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.
Biserica este construită din lemn în stil maramureşean, sub formă de cruce, iar fundaţia bisericii este din beton şi piatră. Biserica a fost acoperită cu
şindrilă de meşterii Petreuş Toader, Petreuş Vasile şi Petreuş Ion din Bârsana. Turnul este din lemn, încheiat după metoda “cozii de rândunică”, iar interiorul este alcătuit din pronaos, naos şi altar. Biserica mai are două clopote, donate bisericii de familia Lungu Iuliu şi Anghelina, împreună cu credincioşii parohiei.
Lungimea bisericii este de 25 m, lăţimea de 10 m, iar absida altarului este semicirculară nedecroşată.
Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară, având şi un pridvor pentru corul bisericii. Pe latura de apus este situat turnul angajat navei, a cărui şarpantă este sub formă de coif. Iconostasul bisericii este confecţionat de lemn de stejar cu icoane bizantine, la Grumăzeşti – Neamţ, de meşterii Arsenie Constantin şi Virgil Armaţu .
Târnosirea bisericii s-a săvârşit în ziua de 18 iulie 1998, de către Preasfinţitul Justinian Chira, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, precum şi de un număr mare de credincioşi.
Preoţii slujitori la acest altar au fost: – între 01.03.1994 – 05.12.1996, Pr. Haba Toader (decedat la 02 decembrie 1996); – între 01.01.1997 – 31.01. 1999, Pr. Hapca Gheorghe; – din data de 01.02.1999 până în prezent slujeşte Pr. Pop Ioan Constantin . Dintre cântăreţii de seamă ai bisericii, amintim pe Roman Gavrilă (Onu), iar ca epitrop pe Roman Gavrilă (Onu) .

Cimitirele

Biserica are două cimitire, unul la ”Sant”, mai vechi, unde se pot vedea cruci de piatră (sf.sec. XIX), iar celălalt, mai nou (1992), lângă biserică .

Activitati culturale si filantopice in trecut

În zona parohiei este construită o şcoală din piatră, existentă înainte de anul 1940, unde s-au desfăşurat mai multe activităţi catehetice, artistice, religioase şi sportive (tabere de vară şi de iarnă pentru elevi). 

Profilul actual al parohiei

În prezent, parohia este formată din 960 de credincioşi, preot paroh este Pop Ioan Constantin, cântăreţul bisericii este Roman Gavrilă (Onu), paraclisier Timiş Vasile (Fieru), iar epitrop Luchian Ioan .

În parohie se desfăşoară programul catehetic ”Hristos împărtăşit copiilor”, seri duhovniceşti cu enoriaşii şi cu elevii. Activitatea filantropică este bogată, credincioşii răspunzând pozitiv la toate acţiunile caritabile şi filantropice .

Scroll to Top