Parohia Borșa IV, hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” BORŞA

Preot  Timiş Ioan

iconom 
Tel: 0744.872.873

Oraş Borşa, str. Alexandru I. Cuza nr.24/ 435200, Jud.Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

Biserica actuală, cu hramul “Sf. Ap. Petru şi Pavel”, a fost construită sub păstorirea preotului Buşu Gheorghe, între anii 1956-1961. Biserica este construită din lemn, după un plan trilobat cu abside laterale rectangulare, având dimensiunile de 25 m lungime şi 12 m lăţime. Absida altarului este poligonală nedecroşată. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară aplatizată. Pe latura vestică este amplasat turnul clopotniţă angajat navei, a cărui şarpantă este în formă de coif, acoperită cu tablă.
Pictura s-a efectuat pe pânză şi a fost realizată de pictorii Cordean Victor şi Cordean Ioan.
În această parohie amintim următorii preoţi: Buşu Gheorghe, Augustin Babiciu, Călugăr Ionel Cazacu, Ştefan Hotico, Bondor Romulus, Urdaş Vasile (1972-2015), Timiş Ioan (2015-prezent). În timpul păstoririi preotului Urdaş Vasile s-a renovat biserica în interior şi exterior şi s-a construit noua casă
parohială. 
Ca şi cântăreţi de seamă, amintim pe Toader Honvizu şi Vasile Ciolea, iar ca epitropi Mihali Gheorghe Puiu (donatorul terenului pe care s-a construit biserica) şi Danci Petru Ciolea.

Cimitirul

Parohia are trei cimitire. Cimitirul de lângă biserică, cu o vechime echivalentă cu construirea locaşului de cult, şi încă două cimitire cu o vechime necunoscută.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Parohia a organizat colecte în alimente şi bani pentru diferite cămine de bătrâni şi copii, mănăstiri, sinistraţi, grav bolnavi şi bătrânii singuri. 

Profilul actual al parohiei

În prezent parohia are un număr de 2.200 de credincioşi. Preot paroh este pr. Timiş Ioan din luna iulie a anului 2015.
În parohie se derulează programul catehetic Hristos împărtăşit copiilor, iar ocazional se ţin cateheze cu credincioşii.

Scroll to Top