Parohia Borșa II, hramul „Sfântul Ilie”

 preot Mihali Florin

iconom 
0749.237.016

preot Pop Ioan

iconom stavrofor
0745.244.748 

Istoricul bisericii parohiale

Biserica parohială, cu hramul vechi ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, iar cel nou ”Sfântul Ilie”, s-a zidit din piatră, în stil neogotic, lângă locul fostei biserici incendiate de tătari, la anul 1717.
Prima biserică (cea incendiată) se presupune că ar fi fost construită pe la anul 1680. După pierderea suferită, borşenii acestei parohii şi-au construit a altă biserică, pe la anul 1719, fiindcă la acea vreme în Borşa erau două biserici de lemn. Cei care erau de la intrarea în localitate şi pâna la răul Cisla aparţineau de parohia din jos, iar cei din susul râului şi până în Fântăna aparţineau de biserica din centru. Cei care veneau la Sfânta Liturghie din Poiană şi Fântâna erau cu caii şi căruţele şi-şi luau mâncare, iar după Sf. Liturghie mâncau pe malul râului Vişeu (în apropiere de biserică), iar spre seară mergeau acasă.
Despre biserica construită după 1717 avem informaţii sigure de la un fotograf maghiar, care pe la anul 1879 a trecut prin Borşa şi a realizat un album fotografic, care a fost donat Bibliotecii Naţionale din Paris(1888), unde se află şi azi.
Construcţia bisericii actuale s-a început în anul 1864, în timpul păstoririi protopopului Alexandru Anderco. Acesta a ridicat biserica până la acoperiş fără să fie finalizat turnul. Construcţia a fost realizată de meşterii Ioan Bodorjucu şi Iosif Grensner din Sighet.
În anul 1886, în timpul păstoririi preotului Basiliu Dan, s-a continuat lucrarea şi s-a finalizat turnul bisericii. În albumul mai sus amintit există poze cu biserica actuală neterminată şi bisericuţa de lemn alături, despre care nu se ştie nimic, deşi credem că a fost donată vreunei comunităţi de creştini din acea vreme.
Biserica de piatră zidită cu multă migală, are plan sală cu o boltă semicirculară aplatizată şi altar poligonal decroşat. Turnul clopotniţei este angajat navei, iar şarpanta în formă de coif, acoperită cu tablă. Dimensiunile sunt impresionante pentru acea vreme: 31,75 m lungime, 14,50 m lăţime şi o înălţime de 33,25 m. Între anii 1909-1939 a păstorit această parohie preotul Găvrila Timiş (zis Bortoş), în timpul căruia s-a cumpărat iconostasul bisericii de la Viena.

Între anii 1942-1959 s-a renovat biserica în interior şi exterior, iar între anii 1959-1962 s-a refăcut turnul bisericii. Între anii 1974-1979 s-a pictat biserica, în tehnica ulei, de către pictorul Cornel Cenan din Cluj – Napoca. Biserica s-a sfinţit în anul 1980, de către I.P.S.Teofil Herineanu, în timpul păstoririi preotului Mihali Simion. Parohia nu deţine cărţi şi obiecte de patrimoniu, întrucât, în anul 1972, au fost ridicate de Protopopiatul Sighet, de care aparţinea parohia. Acestea fac parte acum din colecţia muzeală de la Mănăstirea Bârsana.
Dintre preoţii slujitori în această parohie, amintim: preotul Dumitru, 1631; preotul Vasile din Vişeu, 1638; preotul Lupu Şandru, 1717; preotul Pintea la 1754, popa Petru Hetco, popa Radu, popa Nechita, popa Toader la 1769, Calistrat Mihaly la 1772, preotul Stefan Mihaly la 1775, Ioan Mihaly de la 1775-1789, Georgiu Mihaly de la 1789-1822, Stefan Mihaly de la 1822-1846, Mihail Szalka de la 1846- 1848 protopopul Alexiu Anderco (ctitorul bisericii), 1849-1884; preotul Basiliu Dan, 1885-1909; preotul Timiş Găvrila, 1909-1939; preotul Botoş Eugen, 1952-1959; preotul Mazăre Ioan, 1959-1962; preotul
Mureşan Remus, 1962-1969; preotul Mihali Simion, 1969-2003. În anul 2000 este numit preotul Pop Ioan, care din anul 2003 este parohul acestei parohii până în prezent. Alături de el slujeşte ca preot II Mihali Florin 

Cimitire

Parohia deţine în proprietate un cimitir.

Profilul actual al parohiei

În prezent, biserica parohială este monument istoric (din 2011), iar parohia numără 4260 de credincioşi, fiind pastoriti de preotul paroh Pop Ioan si Mihali Florin, preot II. Epitropul parohiei este Scoropan Vasile.
Programul slujbelor este zilnic, program special în timpul sfintelor posturi, iar în ceea ce priveşte activitatea filantropică, aceasta este una foarte activă, mai ales în preajma marilor praznice bisericeşti

Oraş Borşa, str. Decebal nr 15
cod poştal: 435200, Jud. Maramureş

Scroll to Top