Parohia Petrova, hramul „Adormirea Maicii Domnului”

preotul Pop Petru Florin

Telefon: 0262.363.011; 0746.600.615

Com. Petrova , str. Principala nr . 727
jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

Documentele vremii arată că în anul 1670, în Petrova era o biserică de lemn foarte frumoasă, construită pe actuala grădină a casei parohiale, şi avea în continuare cimitirul. Dar în sâmbăta lui Lazăr a anului 1856, un foc năpraznic mistuie biserica. Mobilizaţi, petrovenii, sub păstorirea preotului Ioan Ciubali, construiesc o biserică nouă (1864-1873). Biserica este construită din piatră, în stil gotic, având lungimea de 30 m, lăţimea de 13 m, înălţimea corpului bisericii de 12 m şi turnul 40 m.Tot din piatră se construieşte lângă biserică şi o şcoală confesională.
În anul 1878 se sfinţeşte biserica, petrovenii mulţumind Bunului Dumnezeu pentru reuşită. Biserica este pictată în frescă (1971-1972), de către pictorii Taflan Ioan şi Bucescu Alexandru din Bucureşti şi Gavrilian Nicolae din Gura Humorului, lucrări coordonate de vrednicul preot Leonid Vulpe. Sub păstorirea aceluiaşi preot, în anul 1974, se renovează exteriorul bisericii în terasit, se vopseşte acoperişul şi se face la intrare o poartă mare sculptată din lemn de stejar, în stil maramureşean, de către meşterii Codrea Ion din Berbeşti şi Mihalca Dumitru, crâsnicul bisericii din Petrova. În aceeaşi perioadă se sculptează catapeteasma, proscomidierul, iconostasul mic, strana rotativă, toate din lemn de stejar, lucrări unice de artă în părţile Maramureşului, executate de sculptorul Croitoru Mihai din Târgu Neamţ. Icoanele de pe iconostas, precum şi 23 bucăţi prăznicare, au fost pictate de pictorul Gavrilian Nicolae. Biserica a fost împodobită şi pregătită pentru resfinţire, care s-a săvârşit în data de 24 august 1975, de către I.P.S. Sa Teofil Herineanu, arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, înconjurat de un numeros sobor de preoţi.
Biserica dispune de obiecte de cult, ce datează din anul 1973: cărţi de cult, veşminte preoţeşti, potir, disc, candele. În biblioteca bisericii există înscrisuri referitoare la participarea petrovenilor la Marea Unire de la 1918. Şirul preoţilor parohi care au slujit în biserica din Petrova, după un raport al preotului Ioan Călin din anul 1911, sunt menţionaţi începând cu anul 1810, după cum urmează: 1810- 1820, preot Mihail Iliasoviciu; 1820-1843, preot Petru Stais; 1843-1844, preot Andrei Coman; 1844-1860, preot Ambrozie Stais; 1860-1874, preot Ioan Ciubali; 1874-1913, preot Ioan Călin; 1914-1928, preot Vlad Darie; 1928-1932, preot Paul Silaghi; 1932-1935, preot Gheorghe Coman; 1935-1950, preot Emil Fucec; 1950-1953, preot Gheorghe Şerban; 1953-1990, preot Vulpe Leonid; 1990-2016, preot Vulpe Vasile; 2016-prezent, preot Pop Petru Florin . Vechile documente, din anul 1611, îl menţionează pe Nicolae Petrovay că a scris, în calitate de diac al bisericii din comună, un cântec popular care este primul de acest fel în Maramureş.

Cimitirele

În comună sunt două cimitire: unul lângă biserică,iar celălalt la locul numit ”Sub Coastă”.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Înainte de anul 1989, nepredându-se religia în şcoală, preotul Leonid Vulpe adună copiii satului de 2 ori pe săptămână, învăţându-i rugăciuni şi pricesne, iar duminica după Vecernie se adunau pentru repetiţii cei care cântau în corul bisericii. Înainte de marile sărbători, prin comitetul de femei,
preotul făcea colecte pentru cei nevoiaşi şi bolnavi. În biblioteca bisericii preotul a realizat colecţii de cărţi religioase şi istorice, precum şi documente, care nu sunt organizate sub formă de muzeu.

 

Profilul actual al parohiei

După anul 1989, în Petrova se înfiinţează o mănăstire şi o nouă parohie. În anul 1990, preotul Leonid Vulpe pleacă la cele veşnice, petrovenii respectă dorinţa fostului lor păstor, aducând să slujească la altar pe fiul său, părintele Vulpe Vasile. În anul 1998 în partea de sat numită Valea Neagră, rebotezată Valea Luminată, se edifică o mănăstire al cărui stareţ este Protosinghelul Agaton Oprişan.
În parohie se desfăşoară activităţi pastoral–misionare, de obicei, în posturile de peste an sau atunci când se impune. În colaborare cu protopopul de Vişeu, Primăria Petrova şi profesorul de religie, începând din anul 2014 se organizează o tabără în Paltin, tabăra pentru copii nevoiaşi şi pentru cei cu rezultate deosebite la învăţătură. Un obicei ce se păstrează din vechime este prezenţa piesei ,,Vifleiemul”, în prima zi de Crăciun, la biserică, şi apoi pe scena Căminului cultural. Tot de Crăciun se organizează un concert de colinde, transmis de posturile locale de televiziune.
Din data de 15 ianuarie 1977, în Petrova, funcţionează cenaclul Mihai Eminescu, care de două ori pe an organizează colocvii de cultură şi artă, onorate de mari personalităţi ale culturii româneşti. În aceste activităţi Parohia ”Adormirea Maicii Domnului” Petrova a fost mereu implicată în organizarea şi găzduirea manifestărilor.
Ajutorarea celor nevoiaşi este prioritară în parohie. După inundaţiile din anul 2008, preotul Vasile Vulpe împreună cu credincioşii au construit 2 case unor sinistraţi din Petrova, iar în sprijinul celorlalţi afectaţi de inundaţii s-a oferit sprijin în bani şi alimente.
De asemenea, parohia a trimis ajutoare celor afectaţi după inundaţiile din Moldova sau alte zone ale ţării. Au fost sensibilizaţi de asemenea credincioşii, pentru donaţii în bani pentru Catedrala Mântuirii Neamului, Catedrala din Baia Mare şi pentru susţinerea postului Trinitas TV.
In prezent parohia este pastorita de preotul Pop Petru Florin.

Scroll to Top