Parohia Săcel Iza, hramul „ Sfinții Împărați Constantin și Elena”

preot paroh  Zubaşcu Ioan Macovei

iconom stavrofor

Telefon: 0742.688.880

Comuna Săcel, cod poştal 437290, Jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

Parohia Săcel-Iza, com. Săcel, a fost înfiinţată în data de 7 octombrie 2008, prin rearondarea Parohiei Săcel II, având 200 de familii cu un total de 750 de suflete. Parohia este localizată în apropierea intersecţiei drumurilor ce leagă Săcelul de Moisei (lângă uliţa gării). Este aşezată pe malul stâng (în sensul de curgere) al râului Iza.
În şedinţa Consiliului Eparhial din data de 7 octombrie 2008 se aprobă înfiinţarea Parohiei Săcel – Iza, cu hramul SF. Împăraţi Constantin şi Elena, iar în data de 1 noiembrie a aceluiaşi an se aprobă transferul Pr. Zubaşcu Ioan Macovei de la Protopopiatul Ortodox Român Vişeu , de pe postul de preot
misionar, la Parohia Săcel-Iza.
În data de 21 noiembrie 2008 se oficiază prima Liturghie în noua parohie într-o casă renovată.
După multe căutari şi încercări s-a reuşit, cu ajutorul Lui Dumnezeu, să fie găsit un om de bună credinţă care să dăruiască un teren pe care să se ridice noua biserică atât de necesară pentru credincioşii de pe Iza. În data de 25 martie 2009 se pune piatra de temelie pentru construcţia noii biserici de către P.S. Dr. Iustin Sigheteanul, dată în care se sfinţeşte şi noua capelă, ridicată pe terenul donat de credinciosul Mircea Ioan. Au început lucrările la demisolul Bisericii în data de 8 martie 2010, urmând a fi finalizate la mijlocul lunii iunie a aceluiaşi an. Demisolul noii biserici din lemn este construit din piatră de carieră, donată de domnul ing. Vlad Gheorghe. 
Biserica este construită din lemn de brad, cu demisol din piatră, după un plan triconc, cu altarul poligonal, decroşat, acoperit de o boltă semicirculară şi abside laterale poligonale, având dimensiunile de 30 m lungime şi 13,5 m lăţime. Naosul este acoperit de o boltă semicirculară. Deasupra pronaosului se află turnul clopotniţă angajat navei, cu şarpantă în formă de coif, acoperită cu draniţă, fiind una din cele mai mari biserici din lemn. Proiectul a fost realizat de către domnul arhitect Hosciug Bogdan.
În data de 2 mai 2011 au început lucrările la ridicarea noii biserici din lemn, lucrare ce a fost realizată de o echipă de meşteri din Bârsana, condusă de Benţa Ioan, fiind finalizată la sfârşitul aceluiaşi an.
În data de 26 mai 2013 biserica a fost sfinţită de către P.S.Dr. Iustin Sigheteanul.
Atunci când vorbim despre cântăreţi şi epitropi de seamă, îi putem aminti pe: cântăreţul bisericii Coman Ioan, paraclisierul Şuşca Nicolae şi epitropul Şuşca Ilie.
În prezent se lucrează la pictura bisericii.

Cimitirele

Biserica nu deţine cimitir.

Activităţi culturale şi filantropice

Parohia desfăşoară activităţi filantropice constând în ajutorarea nevoiaşilor prin colecte băneşti, alimente, îmbrăcăminte, materiale de construcţie, etc. Corul bisericii participă activ la toate slujbele religioase şi activităţile organizate de parohie (concerte de colinde, de Ziua Eroilor, de Rusalii etc.).

Profilul actual al parohiei

În prezent Parohia Ortodoxă Română Săcel-Iza are 750 de credincioşi, iar preot paroh este Zubaşcu Ioan Macovei. Programul slujbelor este unul zilnic, iar duminica după slujba Vecerniei se desfăşoară programul catehetic ”Hristos împărtăşit copiilor”.
În parohie activitatea filantropică este una bogată, credincioşii răspunzând pozitiv la toate colectele naţionale şi locale.

Scroll to Top