Parohia Săcel II, hramul „Sfânta Treime”

preotul paroh Vasile Cupşinar

 

Telefon: 0753.857.634

Com. Săcel, nr. 589, Cod poştal: 437290, jud.Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

Încă înainte de anul 1717 în Săcel erau două biserici, care au fost arse de tătari în trecerea lor prin Săcel spre Borşa. În anul 1900 se ajunge la situaţia desprinderii de Biserica greco-catolică a mai multor credincioşi, astfel că în data de 4 decembrie a aceluiaşi an, 416 familii din Săcel revin la religia ortodoxă. Se construieşte o capelă din lemn, iar în anul 1911 ia fiinţă primul cor bisericesc din istoria localităţii.
Biserica a fost edificată între anii 1932-1934 într-o arhitectură neo-bizantină, la fel şi pictura, care este în tehnica tempera. Este construită din piatră şi cărămidă după un plan triconc, cu dimensiunile de 22,80 m lungime şi 8,60 m lăţime. Absida altarului este semicirculară, decroşată, boltită cu semicalotă. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară cu abside laterale poligonale. La intrare este turnul clopotniţă angajat navei, a cărui şerpantă este în formă de coif, acoperită cu tablă. Pictura a fost realizată de fraţii Profeta, iar la data de 8 septembrie 1934 a fost sfinţită de către episcopul Ioan Stroia.
Între anii 1979-1980 se realizează renovarea picturii, de către pictorul localnic Toader Magdău, urmată de resfinţirea acesteia în prezenţa I.P.S. Părinte Arhiepiscop Teofil Herineanu al Vadului, Feleacului şi Clujului.
În prezent biserica se află în şantier, s-a dat jos tencuiala veche, s-a înlocuit tâmplăria, instalaţia electrică, s-a turnat pardoseală din beton, realizându-se un cafas nou cu balustradă din stejar, precum şi un iconostas nou din stejar, urmând a fi pictată pe viitor în tehnica frescă. Clopotele sunt trei, două în turnul bisericii, iar cel mare, în greutate de 327 kg, în clopotniţa metalică situată în curtea casei parohiale (1979).
În patrimoniul bisericii se află o Biblie veche cu coperţi din piele, din anul 1856, donată bisericii în anul 1916.
Din anul 1901, când s-au creat două parohii, una ortodoxă şi una greco-catolică, Parohia Săcel II (fiind cea ortodoxă), a fost deservită de următorii preoţi: pr. Gregoriu Crăciunaş (1900), pr.Victor Both (1903), pr. Vasile Gog (1908-1909), pr. Alexandru Ciocas (1914-1919), ieromonah Antonie Baznog (1920- 1922), pr. Ioan Arcas (1922-1927), pr. Vasile Magdău (1927-1939), pr. Teofan Matasaru(1945-1947), arhimandrit Vicenţiu Balas (1948-1951), pr.Ilie Tuta (1951-1958), pr. Enache Tocila Sibianu (1959-1990), pr. Sorin Ovidiu Antal (1990-2006), pr. Cupşinar Vasile (2006-prezent).
Au servit ca şi cântăreţi Ion Bizău, Ion Danci şi Ioan Coman, iar ca prim coratori Vasile Peter şi Ioan Magdau.

Cimitirele

Biserica are 3 cimitire ”Dâmbul Orzului”, ”Dâmbul Mănăstirii”, iar al 3-lea, numit ”La cruce”, a fost cumpărat în anul 2013. 

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Activitatea de culturalizare a populaţiei s-a desfăşurat în Săcel atât în cadrul şcolii cât şi a căminului cultural. În anul 1937 Despărţământul Astrei din Sighet organizează la Săcel o şcoală ţărănească, un cor mixt, precum şi o bibliotecă .

 

Profilul actual al parohiei

În prezent Parohia Ortodoxă Săcel II este formată din 380 de familii, numărând aproximativ 2370 de credincioşi, care sunt păstoriţi de preotul paroh Vasile Cupşinar. Cântareţ bisericesc este Coman Ioan, paraclisier Bag Ioan şi epitrop Peter Vasile. Slujbele se fac în zilele de miercuri şi vineri, iar  activitatea filantropică este una bogată, credincioşii ajutând pe cei nevoiaşi.

Scroll to Top