Parohia Săcel I, hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”

preotul Iuga Dumitru

iconom stavrofor

Telefon: 0754.494.718

iuga.dumitru78@yahoo.com

Loc. Săcel, nr. 75, cod poştal 437290, jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

Biserica parohială a fost edificată între anii 1901-1909, fiind târnosită în anul 1913. A fost zidită din piatră, de către preotul Ioan Tarţia, după un plan tip sală, cu dimensiunile de 36 m lungime şi 14 m lăţime. Absida altarului este semicirculară, decroşată, iar naosul este acoperit cu o boltă semicirculară. Pe latura vestică a edificiului este situat turnul-clopotniţă angajat navei, a cărui şarpantă este în formă de coif, acoperită cu tablă. Pictura a fost realizată de către Ioan Taflan, în tehnică fresco, stil bizantin, între anii 1973-1975, în timpul păstoririi preotului Andreica Gheorghe.     În lucrarea “Însemnări din bisericile Maramureşului”, scrisă de Ion Bârlea, patrimoniul bisericii ar cuprinde 14 cărţi de cult din sec. al XVII-lea şi al XIX-lea: Triod (Râmnic, 1781), Octoih Mare (Rădăuţi, 1732), Antologhion (Blaj, 1736), Penticostar (Iaşi, 1743), Triodion (Iaşi, 1743), Ceaslov (Rădăuţi, 1745), Liturghier (Râmnic, 1747), Evanghelie (Blaj, 1776), Antologhion (Râmnic, 1791), Liturghier (Blaj, 1798), Evanghelie (Blaj, 1807), Straşnic (Blaj, 1817), Octoihul Mic (Râmnic, 1818), Apostol (Sibiu, 1851). Pe lângă acestea se mai păstrează o cruce mare de la iconostas şi un potir de argint aurit.
Parohia Săcel I a fost deservită de următorii preoţi: în 1579 Georgius, in 1745 popa Ionasco, în 1749 Ioannes Gantolya, în 1759 popa Ioan Ples Balc, în 1764 Grad Vasile şi Balea Ionas, în 1781 preot Samson, în 1825 Demetriu Pop şi Baziliu Trifoiu, în 1835 Stefan Simeon, 1845-1900 Ioan Gyengye1, 1900
– 1926 Ioan Tarţia – ctitorul bisericii, 1926 – 1957 Ioan Găzdac, 1958 1966 Mihali Simion, 1967 Pr. Bondor Romulus, 1968 – 1974 Andreica Gheorghe, 1975 – 1993 Ioan Iusco, 1993 – 2008 Grigore Tomoiagă, 2008 – prezent Iuga Dumitru, care a restaurat din temelii biserica. Pr. Ioan Tarţia (1900-1926 ctitorul bisericii), Pr. Ioan Găzdac (1926-1957), Pr. Mihali Simion (1958-1966), Pr. Bondor Romulus (1967), Pr. Andreica Gheorghe (1968-1974), Pr.      In această parohie au servit ca şi cântăreţi următorii: Alexa Mihali, Vasile Burnar, Vasile Coman, Gavrilă Danci, Alexa Grad şi Ioan Mihali Raţu. Dintre epitropii de seamă amintim: Petru Vasile Timiş, Gavrilă Mogagea şi Şuşca Ioan Căşanu. Ioan Iusco (1975-1993)

Cimitirele

Parohia are trei cimitire: Cimitirul de la biserica parohială, cimitirul din locul numit “Dâmbul Mănăstirii” şi cimitirul de la “Răţăni”.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Se poate aminti Şcoala confesională construită între anii 1911-912, care a fost demolată în anul 1986 din cauza degradării accentuate. În perioada păstoririi preotului Mihali Simion, corul bisericii parohiale a reuşit să înveţe Sf. Liturghie pe patru voci, având foarte multe ieşiri în ţară şi în străinătate, sub denumirea de grupul “Izvorul Izei”, sub îndrumarea profesorilor Grad Gheorghe şi Grad Vasile.

Profilul actual al parohiei

În prezent parohia are un număr de 1.290 de credincioşi, pastoriti de preotul Iuga Dumitru. Atunci când vorbim despre activităţile pastoral-misionare, culturale, editoriale, filantropice, catehetice, ale parohiei putem include: pelerinajele, asistenţă duhovnicească şi caritabilă îndreptată către bătrânii
şi bolnavii din localitate; cercurile catehetice şi artistice în cadrul programelor naţionale “Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala”, “Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu”, pregătirea Viflaimului.
Începând cu anul 2009, prin binecuvântarea P.S. Dr. Iustin Sigheteanul, în localitatea Săcel desfăşurăm o activitate Social – Filantropică prin programul „Să oferim în dar din darul lui Dumnezeu”. De asemenea, parohia are o strânsă colaborare cu şcoala, având împreună diferite proiecte.
Activitatea filantropică va continua venind cu ajutoare materiale şi spirituale faţă de bătrâni, copii orfani, sinistraţi, bolnavi şi alţii din localitate şi din alte localităţi, precum şi mănăstiri şi biserici din ţară şi străinătate.

Scroll to Top