Parohia Vișeu de Mijloc, hramul „Buna Vestire”

preotul Ardelean Stefan

iconom stavrofor

Str. Mălin nr.10,  Vişeu de Mijloc, jud. Maramureş

Istoricul comunităţii parohiale

Vişeu de Mijloc este cea mai veche aşezare dintre cele trei Vişaie , pomenită în Istoria Maramureşului a lui Alexandru Filipaşcu, ca fiind din anul 1365.1
Istoricul bisericii parohiale Parohia Vişeu de Mijloc s-a înfiinţat prin anul 1569 ( informaţie din Cronica Parohiei).
Biserica, având hramul ,,Bunavestire’’, s-a construit între anii 1810-1827, din piatră adusă cu care cu boi, după cum mărturisesc credincioşii, amintind chiar pe cei dintre strămoşii lor, care au făcut această acţiune, ca muncă voluntară. Înainte de această biserică a existat alta, din lemn, cu hramul ,,Cuvioasa Paraschiva’’, pe actuala grădină parohială, aşa cum îşi amintesc bătrânii că le-au povestit părinţii şi bunicii. Tot din piatră s-a zidit şi gardul care împrejmuieşte biserica, acoperit cu draniţă, apoi cu tablă.
Meşterul care a executat zidirea bisericii nu se cunoaşte, dar inscripţia deasupra uşii de la intrare, săpată în piatră cu litere cirilice, are următorul text: ,,Sau binecuvântat bise… în 1827 – Şimon Ştefan paroh’’.
Clădită din piatră în formă de cruce, biserica a fost acoperită iniţial cu draniţă, ca zidul împrejmuitor, iar în anul 1899, sub preotul Iuliu Dragoş, s-a renovat şi acoperit cu tablă zincată, acţiune reluată în anul 1922, sub păstorirea preotului Mihai Iuga. 
În anul 1960, sub coordonarea preotului EugenBotoş, biserica a fost renovată atât în interior cât şi în exterior, iar pictura, care era stil apusean, executată (ca tablouri) de pictorul austriac Ottocar Coutnicu, după cum s-a inscripţionat pe boltă: ,,Pictatu, sculptatu şi desenatu prin Ottocar Coutnicu, cu banii Composesoratului Viseului Mediolocu 1874’’, a fost renovată, în tehnica tempera, de pictorul Dohi Sandor, din Sighetu Marmaţiei. 
Iconostasul a fost lucrat de acelaşi pictor (O. Coutnicu), din banii Composesoratului, având următoarea inscripţie pe dosul icoanei mari, care reprezintă pe Domnul Iisus ca împărat: ,,…Subu Alexa Anderco Homorodanu, protopop surogatu alu..actului Viseului, subu preotia si inspectiunea multu onoratiloru domni Basiliu Mihaly, Andrea Koval, subu curatoria alui Iuonu Iusco, Mihailu Simonu, Dumetru Gradu, Vasilie Ciubanu, Nicolae Simonu, Petre Simonu’’. Acest iconostas a fost donat bisericii greco-catolice.
Obiectele de patrimoniu (sfeşnice de lemn, icoane vechi pe lemn, cărţi cirilice în română şi slavonă) au fost duse la Protopopiatul Sighet, spre conservare şi păstrare.

În anul 1962, sub păstorirea preotului Eugen Botoş, a avut loc, după 135 de ani de când a fost doar ,,binecuvântată’’, târnosirea bisericii, după rânduiala ortodoxă, de către episcopul Teofil Herineanu al Vadului, Feleacului şi Clujului, aşa cum reiese din hrisov.
Sub păstorirea preotului Ioan Dunca s-au făcut următoarele lucrări: S-a mărit spaţiul bisericii prin construirea unui pridvor; s-a acoperit turla cu tablă de aluminiu; s-a retencuit biserica în interior şi exterior; s-a executat o nouă pictură după canoanele Bisericii Ortodoxe,  de către pictorul Constantin Bumbu din Dej; s-a făcut un nou iconostas sculptat în lemn de tei,  pictat tot de pictorul Bumbu, pe cheltuiala credincioşilor Iuscu Ion şi Terezia, care au donat şi Altarul de vară.
De asemenea, s-a construit o sală de mese la biserică şi alta în cimitirul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil’’, din Gura Văii Vinului, unde s-a zidit şi o capelă mortuară;  s-a renovat casa groparului din cimitirul ,,Cuvioasa Parascheva”; s-a construit un pangar;  s-a renovat capital casa parohială şi s-au
confecţionat bănci tapiţate în biserică.
La 1 iulie 2001, s-a resfinţit biserica, de către Preasfinţitul Justin Sigheteanul, înconjurat de un mare sobor de preoţi.
Din lista preoţilor care au slujit în Vişeu de Mijloc, amintim: 1639- Popa Lupu; 1645- Popa Ionasco, protopop; 1662 – Nicolae; 1686 – nobilis Ionasco Popa de K. Viso; 1715 – popa Vasilie, popa Grigorie, popa Chindriş Dumitru; 1742-1748 – Iusco Lupu;1749 – Ionaş Andreica, alias Csuban şi Lupu Ivasko şi Grigore Chindriş – până la 1797 Ioan Gradu de Viso; 1797-1838 – Şimon Ştefan de Viso, sub care a-a construit biserica de piatră; 1838-1839 – Simion Pop din Vişeu de Sus, care o administrează; 1839-1844 – Simon Basiliu; 1844-1846 – Stefan Simon; 1846-1856 – Demetriu Bud; 1856-1874 – Dumitru Ciobali; 1875-1889 – Andrei Kovats, care a zidit şcoala de piatră; 1889-1891 – Iuliu Berinde, apoi Ioan Vlad interimar; 1892-1909 – Iuliu Dragoş, care a construit Casa parohială din piatră; 1909-1959 – Mihai Iuga ; 1959-1983 – Eugen Botoş ,1983- prezent -Ioan Dunca .

Cimitirele

Exista trei cimitire. Unul la biserică, cimitirul din Jos, folosit în comun cu alte culte, şi cimitirul de pe Valea Vinului.

Activitatea culturală şi filantropică

Parohia organizează procesiuni la Mănăstirea Moisei, iar în cadrul parohiei activează şi un cor bărbătesc. Credincioşii parohiei răspund ori de câte
ori este neoie de ajutorarea celor aflaţi în diferite nevoi.

Profilul actual al parohiei

De remarcat este faptul că din anul 1909 până în prezent (108 ani) au slujit aici 3 preoţi! În prezent, parohia are un număr de aproximativ 1200 de credincioşi, care sunt păstoriţi de preotul Ioan Dunca.

Scroll to Top