Parohia Ortodoxă „Buna Vestire” VIŞEU DE SUS

Istoricul bisericii parohiale

Biserica, cu hramul „Buna Vestire”, a fost ridicată în anul 1834, prin jertfelnicia credincioşilor, sub păstorirea preotului Vasile Roşca (1817 – 1836) şi s-a sfinţit în vremea păstoririi preotului Simeon Pop de Vişeu (1836 – 1851). Turla bisericii s-a înălţat între anii 1875 – 1879, sub păstorirea preotului Vasiliu Mihalca.
Biserica de piatrã s-a zidit pe locul altei biserici de lemn, despre care istoricul Tit Bud spune că: „A fost o bisericã de lemn, care se zice că s-a zidit până nu s-a înfiinţat comuna Vişeul de Sus. A rămas ca legendă, cum că un om din Vişeul de Mijloc, umblând la pădure cu caprele şi tăind un molid, acela a
cãzut pe feciorul omului care a fost cu dânsul în pădure şi l-a omorât. Omul s-a decis că va zidi în locul acela o bisericã şi se zice că din molidul acela a fãcut tãlpile bisericuţii, iar tulpina a servit de altar.”
De aici încolo, pe rând, s-a fãcut câte o casă în jurul bisericii şi cu timpul s-a înfiinţat comuna Vişeul de Sus, care se numeşte «Între Râuri»”; aceastã bisericã fiind cunoscutã de localnici „Biserica Bãtrânã” sau „Biserica de sub deal – Osoi”. De aici putem sã tragem concluzia, cã aceastã parohie, a fost una ortodoxã, încã din prima parte a existenţei sale şi cunoaştem şi numele primilor preoţi din Vişeu de Sus, respectiv, Popa Vlaşin (1639) şi Popa Ionaş (1680), toate acestea, înainte de a pătrunde catolicismul în rândul românilor din Transilvania şi Maramureş.
Stilul construcţiei este neogotic, iar dimensiunile acesteia sunt următoarele: lungimea 29,5 m şi lăţimea 9 m. Până la zidirea turnului a existat o clopotniţă, iar mai apoi clopotele (un clopot de 265 kg – 1907; 2 clopote mici, respectiv: 119 kg şi 74 kg – 1922 ) au fost urcate în el. Prima casă parohială s-a zidit din piatră, între anii 1845 – 1847, fiind renovată între anii 1904 – 1905, din veniturile bisericii. Atunci s-au pus ferestre mari, s-au amenajat coşuri, i s-a pus acoperiş din tinichea albă şi s-a ridicat o bucătărie de vară.
În anul 1869, biserica a fost pictatã de un vestit pictor al vremii, F.W. Koutnik, care a realizat 3 mari tablouri aplicate pe perete şi bolta bisericii. Din anii 1875 – 1879 dateazã şi iconostasul actual, din lemn de tei, cu câteva icoane pictate de acelaşi F.W. Koutnik.
În anul 1905 s-a construit un edificiu de lemn „Şatra Moşilor”, cunoscutã astăzi sub denumirea de „Şătriţă”, unde se ţineau mesele pentru cei săraci în zilele de pomenire a morţilor şi tot în acelaşi an a fost cumpărată casa cantoralã.
În anul 1912, biserica a fost pavimentată cu piatrã, schimbându-se şi pardoseala, iar în anul 1926, sub păstorirea preotului Victor Şteţiu, a fost zugrãvită întreaga bisericã.
În 1951, sub păstorirea preotului Vasile Andreica, a avut loc o renovare generală, atât în interiorul, cât şi în exteriorul Bisericii, introducându-se pentru prima dată în biserică „strănile”. Tot în acest an, s-a refãcut pictura de pe iconostas, boltă şi altarul bisericii. Târnosirea bisericii s-a făcut în anul 1951, de cãtre Preasfinţitul Episcop Veniamin Nistor, delegat al Preasfinţiei Sale Dr. Nicolae Colan – Episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului.
Sub păstorirea preotului Mircea Pop, în anul 1967, s-a construit sacristia, s-a acoperit biserica cu tablă zincată şi s-a introdus curentul electric (1968).
Între anii 1975 – 1976, s-a împodobit interiorul bisericii cu pictură în frescã realizată de pictorul Andrei Răileanu şi soţia sa Elena.
Între anii 1979 – 1980 s-a făcut restaurarea întregului exterior, s-a construit pridvorul, care a fost pictat de către Bledea Constantin şi soţia sa Elisabeta. În 13 octombrie 1980, s-a resfinţit biserica, de către Înaltpreasfinţitul Teofil Herineanul – Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. Sub pãstorirea Preotului Paroh Hapca Gheorghe, s-au fãcut urmãtoarele lucrãri: între anii 2002 – 2007 s-a ridicat casa parohială; construirea unui altar de varã în faţa bisericii (2002); a fost depusă documentaţia la Ministerul Culturii şi Cultelor, iar prin sprijinul domnului Prof. Timiş Vasile (Secretar de Stat – patrimoniu), s-au obţinut fondurile necesare pentru „Lucrări de intervenţie urgentă la acoperişul şi turla bisericii”. Biserica şi turnul s-au acoperit cu tablă de cupru – 3568 kg, pe o suprafaţă de 1062,8 mp, lucrările fiind executate de firma S.C. Euras S.R.L. Satu Mare. Cu această ocazie s-a refăcut exteriorul bisericii în întregime, cât şi pridvorul; în anul 2011, s-a refãcut instalaţia electrică, realizându- se iluminatul ambiental; s-a înlocuit tâmplăria veche de la geamuri, cu tâmplãrie nouă termopan şi s-a împodobit biserica cu 8 mari vitralii, realizate de Penyacsek Ştefan – Oradea; între anii 2010 – 2011, s-a zidit o capelă mortuară, prin grija deosebită şi cu cheltuiala proprie a domnului Ing. Boga Mihai,
împreună cu familia; s-a renovat centrala termică (2012); între anii 2012 – 2013, s-a rezidit „Şătriţa 

Scroll to Top