Parohia Vișeu de Jos I, hramul „Înălțarea Sfintei Cruci”

preotul Hojda Gavrilă

iconom stavrofor                   

Tel. 0752.916.100

Com. Vişeu de Jos nr. 554
Jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

În anul 1886 s-au început lucrările la actuala biserică de piatră, asezată în mijlocul celor 4 guri de văi: Valea Morii, Valea Porcului, Valea Săcăturii şi Valea Drăguiesii. Lucrările s-au finalizat în anul 1893 , când s-a făcut şi sfinţirea ei. Toată biserica este din piatră, adusă de pe Valea Morii, iar piatra cu care s-a pavat biserica a fost adusă din Handalul Borşei. Amintim că la construirea acestui mareţ edificiu s-au distins credincioşii de atunci: Coman Ilie Andron, care a dăruit Muntele Lostun de pe Valea Vaserului, munte care din păcate s-a pierdut; Năsui Gavril Tistau , care a dăruit suma de 9000 de coroane de aur, din care s-a făcut un frumos iconostas în atelierele bisericeşti de la Oberbauer din Budapesta. Toate lucrările de edificare a noii biserici de piatră au fost conduse şi supravegheate până la terminare de către parohul local, prototopul Paul Oros, preot român originar din Biserica Albă.

 

Biserica este construită după un plan de tip navă, cu altar semicircular nedecroşat cu boltă. Bolta bisericii este semicirculară cu penetraţii. Turnul clopotniţă este angajat navei şi este acoperit cu şarpantă în formă de coif.Biserica este din piatră, având lungimea de 43 m, 16 m lăţime şi 35 m înălţime. Biserica are 4 clopote electrificate.

Reparaţii la această biserică s-au făcut astfel:

  •  în anul 1951 s-a văruit biserica în interior, în timpul preotului Leonid Vulpe. 

  •  în anul 1966 biserica s-a acoperit cu tablă zincată, în timpul preotului Gheorghe Petrovai.

  •  în anul 1975 s-au aplicat pe pereţii interiori ai bisericii prăznicare şi scene biblice pe pânză, în timpul preotului Cozma Mihai.

  •  între anii 2007-2012 biserica s-a renovat în totalitate sub coordonarea preotului paroh Hojda Gavrilă.

    De-a lungul anilor se cunosc urmatorii preoţii: 1445 popa Nicolae, 1468 popa Nicolae -protopop, 1525 Elia Pap şi Luca Pap, 1547 nobilis Procopius. Popescu Vasileu şi Popa Vasilie, in anul 1749 Vasiliu Mandra, in 1767 Teodorus Kozma, 1791-1805 Condrate Barsan, 1806 -1821 Baziliu Tivadar, I822-1824 Stefan Simon, 1824 1839 Gavril Babiciu, apoi scurt timp Simeon Pop şi Vasiliu Simon administrator interimar, 1840-1877 Stefan Simon protopop onorar, 1877-1895 Paul Oros protopop sub care s-a zidit biserica, Grigore Balint interimar, 1896-1911 Ioan Coman, Paul Oros, Tit Damian Kerekeş Stefan, Koman loan, Vlad Gheorghe, Leonid Vulpe, Koman Andrei, Petrovai Gheorghe, 1976-2008 Cosma Mihai, 2008 până în prezent Hojda. 

Cimitirele

Există un cimitir parohial în curtea bisericii parohiale şi alt cimitir în Susani, în partea de sud a parohiei.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Parohia a organizat pelerinaje anuale cu credincioşii la mănăstiri, iar la sărbătorile mari s-au desfăşurat programe religioase cu copiii, în parteneriat cu şcoala. În fiecare lună, parohia trimite 150 de pachete cu alimente la azilul persoanelor cu dizabilităţi din Sighetu Marmaţiei, iar de două ori pe an parohia trimite pachete cu alimente la Casa de Copii de la Vişeu de Sus. De asemenea, credincioşii sunt receptivi şi la alte colecte ocazionale, în caz de nevoie.

Profilul actual parohiei

În prezent , Parohia Ortodoxă ”Înălţarea Sfintei Cruci” Vişeu de Jos are un număr de aproximativ 500 de familii cu 1652 de suflete, care sunt păstorite
de preotul Hojda Gavrilă.

Scroll to Top