Parohia Vișeu de Sus Țipțeari, hramul „Sfinții Români”

Preotul paroh  Szerasz Iulian

iconom stavrofor

Telefon: 0744.481.329

Oraş Viseu de Sus, str. 1 Mai
Jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

Parohia a fost înfiinţată în anul 1999 pe seama credincioşilor din cartierul Ţipţerai şi zona numită ”Podurilor”, prin arondarea familiilor de la Parohia ”Sf. Nicolae” şi Parohia ”Buna Vestire” din Vişeu de Sus, având ca şi delimitare teritorială râul Vaser.
Primul preot paroh al acestei parohii a fost pr. Mihai Chira. Sub păstorirea lui s-a pus piatra de temelie a noii biserici, în anul 2000, şi s-a sfinţit locul de către Preasfinţitul Justinian Chira. Ca loc al construirii bisericii a fost ales un loc deosebit pe malul râului Vaser, teren primit prin bunăvoinţa  Primăriei Vişeu de Sus.
Lucrările de construcţie ale bisericii au început în anul 2000, iar datorită dărniciei şi devotamentului acestor credincioşi conduşi de preotul paroh,în anul următor s-a sfinţit demisolul acestei biserici, construită în stil bizantin de dimensiuni impunătoare. Lucrările au continuat cu mari eforturi din partea acestor credincioşi în fiecare an.
Din primăvara anului 2007, lucrările de construire ale bisericii au fost reluate sub conducerea noului preot paroh Iulian Szerasz. La acea dată cele două turnuri mici din faţă erau ridicate şi acoperite. 
În anii 2007 şi 2008 s-a ridicat turnul central, s-au tencuit şi s-au finisat toate turnurile, s-a realizat acoperişul bisericii, s-a tencuit şi finisat faţada bisericii, s-a placat cu granit exteriorul în zona balcoanelor laterale, s-a realizat mâna curentă a acestor balcoane şi rampa treptelor.
În anii 2009 şi 2010, lângă biserică s-a construit o frumoasă casă parohială care la această dată este locuibilă, pentru ca în anii care vor urma să se fianlizeze şi această construcţie ce îmbogăţeşte patrimoniul acestei biserici.
Privind spre viitor, se are în vedere realizarea unei picturi deosebite, înzestrarea cu mobilier şi cele necesare bisericii şi finalizarea casei parohiale.

 

Cimitire

Această parohie dispune de un cimitir, aflat în zona Podurilor. Terenul acestui cimitir a fost cumpărat prin bunăvoinţa credincioşilor acestei comunităţi.  Suprafaţa acestuia este de 37 de ari.

Activităţi culturale şi filantropice

În cadrul acestei comunităţi se desfăşoară de activităţi ca: pelerinaje la sfintele mănăstiri din ţară, procesiuni la Mănăstirea Moisei cu ocazia sărbătoririi Adormirii Maicii Domnului, programe de cateheză, participare la proiectul ”Hristos Împărtăşit Copiilor”, activităţi de ajutorare a celor nevoiaşi din parohie.

Profilul actual al parohiei

În prezent, parohia este formată din aproximativ 1300 de credincioşi. Preotul paroh este Szerasz Iulian, cântăreţ bisericesc este Şimon Ioan, iar epitrop Alexandru Ioan.

Scroll to Top