Parohia Vișeu de Jos-Danova, hramul „Sfântul Gheorghe”

preotul Andreica Sergiu Cosmin

iconom stavrofor

Tel. 0724.013.978

Com. Vişeu de Jos, str. Bogdan Vodă nr. 835
Jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

În data de 25 martie 2007, Preasfinţitul Iustin Sigheteanu, în prezenţa a peste 500 de credincioşi, a sfinţit locul de biserică în Vişeu de Jos – Danova. În perioada imediat următoare meşterul Tomoiagă Ion (Căpşună), ajutat de preotul paroh şi de enoriaşi, începe construirea bisericii. Timp de 2 ani, cât a durat ridicarea bisericii, slujbele s-au făcut într-o sală de clasă a şcolii din apropiere, după care ne-am mutat în biserica noastră, cu toate că încă nu existau uşi, geamuri sau pardoseală.
În anul 2009 biserica a fost tencuită şi pregătită pentru frescă, rămânând aşa timp de un an până când s-a început pictarea acesteia.
În anul 2014 iconostasul, până atunci provizoriu, a fost înlocuit cu unul nou.
Anul 2015 a însemnat finalizarea lucrării de pictură, a fost schimbat mobilierul, iar în anul 2016, a fost târnosită biserica de către Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul.
Biserica este construită din piatră, după un plan trilobat cu abside laterale rectangulare, naos cu turlă centrală , altar rectangular nedecroşat, un turn clopotniţă angajat navei, altar cu boltă semicirculară, turn cu şarpantă în formă de coif, acoperit cu tablă. Dimensiunile bisericii sunt de 20 m lungime, 8 m lăţime, 12 m la abside, 30 m înălţime.

Cimitire 

Parohia nu deţine în proprietate cimitir propriu.

Activităţi culturale şi filantropice

Deşi este o parohie nouă, biserica are deja un cor, care este coordonat de doamna preoteasă. De asemenea, parohia a încheiat un parteneriat cu şcoala în vederea organizării mai multor activităţi comune. Credincioşii parohiei au răspuns solicitărilor pentru unele colecte pentru sinistraţi, dar şi pentru ajutorarea şi susţinerea persoanelor aflate în nevoi.

Profilul actual al parohiei

Parohul acestei noi parohii este preotul Andreica Sergiu Cosmin, care are în grija pastorală un număr de aproximativ 400 de credincioşi.

Scroll to Top