Parohia Ortodoxă „Înălţarea Sfintei Cruci” VIŞEU DE JOS

Parohia Ortodoxă ”Înălţarea Sfintei Cruci”
Vişeu de Jos
Com. Vişeu de Jos nr. 554
Jud. Maramureş
Tel. 0752.916.100

Istoricul comunităţii parohiale

Comuna Vişeu de Jos este situată în partea de sud-est a Depresiunii Maramureş, statornicită pe ambele maluri ale Râului Vişeu, la o distanţă
de 117 km de reşedinţa judeţului, municipiul Baia Mare şi la o distanţă de 6 km de oraşul Vişeu de Sus, la o altitudine medie, având o suprafaţă
de 5.600 ha.
Vişeu de Jos, ca aşezare este atestată documentar din anul 1353, an consemnat în mai multe documente scrise ca fiind sat liber stăpânit de cneji şi voievozi. Prin actul de posesie al lui Bogdan Vodă se atestă existenţa Vişeului de Jos chiar înainte de anul 1353, ca fiind ţinut ce făcea parte din cnezatul de vale al Bogdăneştilor.
Comuna Vişeu de Jos este compusă dintr- o singură localitate, fără sate aparţinătoare. Se învecinează la est cu oraşul Vişeu de Sus, la sud cu Săliştea de Sus, la sud-vest cu Bogdan Vodă, la est cu Rozavlea, la nord-vest cu Leordina, iar la nord cu Ruscova şi Poienile de sub Munte.

Istoricul bisericii parohiale

În anul 1886 s-au început lucrările la actuala biserică de piatră, asezată în mijlocul celor 4 guri de văi: Valea Morii, Valea Porcului, Valea Săcăturii şi Valea Drăguiesii. Lucrările s-au finalizat în anul 1893 , când s-a făcut şi sfinţirea ei. Toată biserica este din piatră, adusă de pe Valea Morii, iar piatra cu care s-a pavat biserica a fost adusă din Handalul Borşei.
Amintim că la construirea acestui mareţ edificiu s-au distins credincioşii de atunci: Coman Ilie Andron, care a dăruit Muntele Lostun de pe Valea Vaserului, munte care din păcate s-a pierdut; Năsui Gavril Tistau , care a dăruit suma de 9000 de coroane de aur, din care s-a făcut un frumos iconostas în atelierele bisericeşti de la Oberbauer din Budapesta. Toate lucrările de edificare a noii biserici de piatră au fost conduse şi supravegheate până la terminare de către parohul local, prototopul Paul Oros, preot român originar din Biserica Albă.
Biserica este construită după un plan de tip navă, cu altar semicircular nedecroşat cu boltă. Bolta bisericii este semicirculară cu penetraţii. Turnul clopotniţă este angajat navei şi este acoperit cu şarpantă în formă de coif.
Biserica este din piatră, având lungimea de 43 m, 16 m lăţime şi 35 m înălţime. Biserica are 4 clopote electrificate.
Reparaţii la această biserică s-au făcut astfel:
– în anul 1951 s-a văruit biserica în interior, în timpul preotului Leonid Vulpe.- în anul 1966 biserica s-a acoperit cu tablă zincată, în timpul preotului Gheorghe Petrovai.
– în anul 1975 s-au aplicat pe pereţii interiori ai bisericii prăznicare şi scene biblice pe pânză, în timpul preotului Cozma Mihai.
– între anii 2007-2012 biserica s-a renovat în totalitate sub coordonarea preotului paroh Hojda Gavrilă.
De-a lungul anilor se cunosc urmatorii preoţii: 1445 popa Nicolae, 1468 popa Nicolae -protopop, 1525 Elia Pap şi Luca Pap, 1547 nobilis Procopius. Popescu Vasileu şi Popa Vasilie, in anul 1749 Vasiliu Mandra, in 1767 Teodorus Kozma, 1791-1805 Condrate Barsan, 1806 -1821 Baziliu Tivadar, I822-1824 Stefan Simon, 1824 1839 Gavril Babiciu, apoi scurt timp Simeon Pop şi Vasiliu Simon administrator interimar, 1840-1877 Stefan Simon protopop onorar, 1877-1895 Paul Oros protopop sub care s-a zidit biserica, Grigore Balint interimar, 1896-1911 Ioan Coman,3 Paul Oros, Tit Damian Kerekeş Stefan, Koman loan, Vlad Gheorghe, Leonid Vulpe, Koman Andrei, Petrovai Gheorghe, 1976-2008 Cosma Mihai, 2008 până în prezent Hojda.

Cimitirele
Există un cimitir parohial în curtea bisericii parohiale şi alt cimitir în Susani, în partea de sud a parohiei.
Activităţi culturale şi filantropice în trecut
Parohia a organizat pelerinaje anuale cu credincioşii la mănăstiri, iar la sărbătorile mari s-au desfăşurat programe religioase cu copiii, în parteneriat cu şcoala.
În fiecare lună, parohia trimite 150 de pachete cu alimente la azilul persoanelor cu dizabilităţi din Sighetu Marmaţiei, iar de două ori pe an parohia trimite pachete cu alimente la Casa de Copii de la Vişeu de Sus. De asemenea, credincioşii sunt receptivi şi la alte colecte ocazionale, în caz de nevoie.
Profilul actual parohiei
În prezent , Parohia Ortodoxă ”Înălţarea Sfintei Cruci” Vişeu de Jos are un număr de aproximativ 500 de familii cu 1652 de suflete, care sunt păstorite
de preotul Hojda Gavrilă.

Scroll to Top