Parohia Vișeu de Sus Valea Râului, hramul „Duminica Tuturor Sfinților”

preotul Stetco Grigore 

iconom stavrofor

Telefon: 0754.356.270

 Vişeu de Sus, str.Valea Râului nr. 63A,
Jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

În luna martie a anului 1994, pe terenul donat de familia Andreica Nicolae, s-a pus piatra de temelie de către preotul Pop Mircea, fost protopop al Vişeului, şi s-au început lucrările la fundaţia bisericii, lucrări ce au fost coordonate de cântăreţul bisericesc Andreica Nicolae, ajutat de un comitet de construcţie. Până în toamna anului 1995 preotul-paroh Grigore Şteţco a slujit la Parohia ”Buna Vestire”Vişeu de Sus, împreună cu preotul Pop Mircea. În acest timp a fost construit un subsol la biserică, care a fost binecuvântat de către Preasfinţitul Justinian Chira, în data de 8 septembrie 1995, unde timp de 5 ani s-au săvârşit sfintele slujbe. 
În anul 1997, clopotele donate de Tomoiagă Vasile ”Moşul” au anunţat începutul lucrărilor la biserică de către o echipă de meşteri din Bârsana care s-au finalizat în anul 1999, după care s-a placat interiorul bisericii cu plăci de regips, s-a montat iconostasul, iar în anul 2000, în Postul Mare, s-a săvârşit prima Liturghie în biserică. În cursul aceluiaşi an s-a ridicat şi poarta în stil maramureşean.
În anul 2003, familia Andreica Ioan (din familia preotului) a donat un teren care se învecina cu biserica, lărgindu-se astfel incinta bisericii. Tot în acelaşi an s-a construit un Altar de vară, iar la biserică s-au finalizat lucrările la sistemul de încălzire centrală.
În anul 2004, pe un alt teren, primit donaţie de la SC. Vişeu Forest, s-a început construirea casei parohiale, lucrările ajungând astăzi la finisajele interioare.

În anul 2007 s-a început pictarea bisericii cu o echipă de pictori din Bucureşti.
În urma inundaţiilor din anul 2008, care au afectat grav pe mulţi credincioşi ai parohiei, lucrările s-au întrerupt fiind reluate din nou în anul 2010 .
Biserica este construită în stil autentic maramureşean, avand o lungime de 25 de metri, o lăţime de 10 metri la abside şi o înălţime de 35 de metri. Biserica este construită după un plan tip sală , cu altar cu boltă semicirculară, turn clopotniţă angajat navei, altar semicircular nedecroşat, naos cu boltă semicirculară şi turn cu şarpantă în formă de coif, acoperit cu şindrilă.
După multă trudă, îndelungi frământări şi jertfe, ajutaţi şi îndrumaţi de Dumnezeu s-a ajuns în binecuvântata zi de 22 august 2010, când Preasfinţitul Justin Sigheteanu, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, târnoseşte după toată rânduiala Bisericii Ortodoxe sfântul locas, spre slava lui Dumnezeu şi bucuria credincioşilor.

Cimitirele

Parohia deţine două cimitire, unul în Dosul Tăului şi altul la biserică. 

Activităţi culturale şi filantropice

Parohia derulează proiecte în parteneriate cu Şcoala şi Primăria, organizează pelerinaje la mănăstirile din ţară, dar şi procesiuni la Mănăstirea Moisei Tinerii comunităţii sunt antrenaţi în activităţi  culturale, activând într-un cor mixt. Ocazional se organizează colecte pentru cei nevoiaşi.

Profilul actual al parohiei

Astăzi, parohia numără aproximativ 1500 credincioşi, pastoriti de preotul Stetco Grigore

Scroll to Top