Parohia Vișeu de Sus III, hramul „Nașterea Maicii Domnului”

Pr. Vulpe Adrian

Telefon: 0748.963.197

Oraş Viseul de Sus, str. Frasin nr.2,

Jud. Maramureş

Istoricul bisericii

La sfârsitul anului 1946 are loc trecerea de la confesiunea greco-catolică la confesiunea ortodoxă a locuitorilor din Valea Scradei, astfel că de la data de 18 noiembrie 1946 şi până la data de 5 ianuarie 1947 inclusiv, în registrele Stării civile ale comunei Vişeul de Sus s-a operat trecerea a 373 suflete de la confesiunea greco-catolică la confesiunea ortodoxă română. Din totalul de 373 suflete trecute la confesiunea ortodoxă, 283 suflete aparţineau cătunului Valea Scradei: ”In acest cătun au părăsit religiunea greco-catolică trecând la confesiunea ortodoxă un număr de 61 familii şi 18 persoane izolate, care reprezintă în total 283 suflete.” 
Aceşti credincioşi, împreună cu preotul Andreica Vasile de la Parohia ”Sfântul Nicolae” din oraş, hotărăsc să facă demersurile necesare pentru a putea construi biserică şi şcoală în Valea Scradei. 
În martie –aprilie 1947, preotul Andreica reuşeşte să ridice o capelă din lemn (10m x 4m) pe terenul bisericii din strada Ştefan-Vodă (actuala Iuliu Maniu), cu intentia de a construi ulterior acolo şi casa parohială.
În această perioadă Parohia greco-catolică vazând că pierde credincioşii din Valea Scradei se hotărăşte să le ridice o biserică, cerând sprijinul composesoratului şi al Primăriei, pe care îl şi obţine.  Pus în fata acestei realităţi, preotul Andreica face eforturi pentru a găsi primul un loc potrivt în Valea Scradei, unde să construiască urgent biserica.
În acest context, când ambele confesiuni căutau un loc pentru biserică, Andreica Gavrilă, a ”Pitului”, se hotărăşte să doneze un teren în favoarea Bisericii Ortodoxe: ”Subsemnatul Andreica Gavrila lui Vasile declar prin prezenta, ca în interesul populaţiei din Valea Scradei din rândul cărora fac parte şi eu, consimt să se zidească pe terenul meu din punctul numit ” Borcut”-Valea Scradei o biserică ortodoxă care va sluji nevoilor noastre ale tuturor şi pe care am dorit-o, intervenind încă din anul 1938, pe la Sf. Episcopie din Sighet şi în toate părţile unde am sperat că vom găsi înţelegere.
Terenul pe care se va zidi biserica îl donezDrept pentru care dau şi semnez propriu această declaraţie , azi 2 maiu 1947. Andreica Gavrila. Martori: Ciolpan Ioan şi Hojda Alexa” .  Imediat după întocmirea acestui act se ia hotărârea ca biserica din str. Ştefan-Vodă să fie mutată pe Valea Scradei, iar în locul ei să se zidească alta. La sfârşitul lunii mai bisericuţa a fost desfăcută şi mutată cu carul cu boi, de către Ciolpan Ioan –„Cioata”, Andreica Vasile –„Bumbac”, Andreica Gavrilă-„ Pitu” si Hojda Alexa –„Cosmuţă”, în noul ei loc în aproprierea fostei vetre monahale de la Valea Scradei. 

În anul 1961 biserica este prelungită, căpătând forma de astăzi. În data de 10 septembrie 1961, biserica a fost sfinţită de către Preasfinţitul Episcop Teofil Herineanu, primind atunci hramul ”Naşterea Maicii Domnului”.

În vremea păstoririi Pr. Luţai Vasile s-a construit casa parohială, o sală de mese şi poarta de la intrare. Biserica a fost pictată de către pictorul Nimigeanu Viorel, iar după 25 de ani pictura va fi restaurată tot de el, exceptând pronaosul care va fi pictat din nou între 2011-2012. Între anii 2000-2001 s-a construit o trapeză, care a fost pictată în anul 2008, de către pictorul Emilian Nicula. Între anii 2011-2013 s-a restaurat biserica şi în exterior, iar în interior a fost făcut un iconostas nou de către arhitectul Dorel Cordoş. Prin osteneala domnului inginer doctor Ciolpan Ştefan , care a suportat o mare parte din lucrările executate la biserică, s-a turnat beton armat în interior şi s-a pus peste tot parchet şi covoare noi. Odată cu resfinţirea bisericii, la data de 15 septembrie 2013, de către Preasfinţitul Dr. Iustin Sigheteanul, i s-a dat un al doilea hram, închinat ”Sf. Arhidiacon Ştefan”. Preotii slujitori la biserică au fost: Ieromonah Irofteiu Popovici (1947-1951); Pr. Dăncescu Eugen (1951-1955); Pr. Bolchiş Ilie (1958-1962); Pr.Roman Nutu (1962-1971); Pr. Codrea Gheorghe (1971-1972); Pr. Luţai Vasile (1972-2016) şi Pr. Vulpe Adrian (2016-prezent). Tot sub îndrumarea preotului Luţai Vasile s-a zidit şi biserica mănăstirii, între anii1985-1991.

Activitatea culturală şi filantropică

Pe plan cultural, preotul paroh Luţai Vasile a înfiinţat o şcoală de catehetică în anul 1980, care a funcţionat până în anul 1995. Cursurile se ţineau
în biserică în zilele stabilite cu toţi copiii din parohie Preotul Luţai Vasile a făcut parte din Cenaclul ”Andrei Mureşanu” din anul 1972 şi până astăzi,
publicând 11 volume de poezie. De asemenea, a participat la emisiuni culturale şi religioase la HTV Borsa şi a contribuit la reînfinţarea Cenaclului
”Floare de Colţ” din Borşa, unde activează ca membru fondator.
A publicat în ziare şi reviste poezie, proză, eseu. A organizat tabere de creaţie culturală şi pelerinaje în ţară şi în străinătate la diferite obiective
de cult şi culturale.
Prin cei cu aplecare spre neajunsurile celor săraci, a fost ajutate două cămine de bătrâni, oferindu-le mâncare, îmbrăcăminte, precum şi ajutoare
aduse din Germania.
A fost stimulată şi încurajată perpetuarea datinilor şi obiceiurilor sărbătorilor de iarnă şi de vară prin scenete biblice, Viflaim, procesiuni organizate la hramuri şi diverse ocazii şi manifestări culturale. Din anul 1972, în ziua de Crăciun, au fost oferite daruri pentru copii şi colindători. S-au organizat,
de asemenea, tabere pentru copiii buni la învăţătură şi colecte pentru sinistraţi.

Profilul actual al parohiei

În prezent, în parohie sunt 137 de familii şi aproximativ 492 de suflete, pastorite de preotul Vulpe Adrian Vasile.

Scroll to Top