Parohia Ortodoxă „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” VIŞEU DE SUS

Preotul paroh Şimon Ioan Marian

iconom stavrofor

Telefon: 0723.791.717

Oraş Vişeu de Sus, Str. Bogdan Voda Cod435700, Jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

Parohia Ortodoxă “Sfinţii Apostoli Petru si Pavel” din oraşul Vişeu de Sus, a fost înfiinţată  în luna mai a anului 1999, însă demersurile în vederea lucrărilor de construire ale bisericii au început doar la sfârşitul anului 2006. Parohiei i-au fost arondaţi un număr de 1000 de credincioşi din partea de nord a oraşului Vişeu de Sus.
La începutul anului 2007 s-au făcut demersuri în vederea găsirii unui teren corespunzator pe care să fie amplasată noua biserică parohială, reuşindu-se ca în luna mai a aceluiaşi an parohia să dobândească un teren în zona ”Tanin”, în partea de N-E a oraşului.
În luna octombrie a anului 2007, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva s-a pus piatra de temelie a bisericii, pentru parohia nou înfiinţată, de către Preasfinţia Sa Dr. Justin Sigheteanul. La numai câteva zile după punerea pietrei de temelie, au început lucrările de construire ale demisolului bisericii, acoperit cu piatră cioplită, lucrări care s-au finalizat la data de 21 aprilie 2008, slujindu-se aici timp de doi ani de zile.
Partea superioară a bisericii este construită din lemn, în stil maramureşean, de către meşteri lemnari din Ieud, construcţie care respectă planimetria tradiţională a bisericilor din lemn maramureşene, fiind prevăzută cu pridvor, absida decroşată şi acoperiş cu poală dublă peste care se înalţă elegant
turnul clopotniţă cu foişor, acoperit cu coif evazat în patru feţe teşite la colturi, ce continuă scurt până la crucea din vârf.
Pridvorul etajat, cel de sus cu şase stâlpi, iar cel de jos cu opt stâlpi, se leagă printr-o cunună lată decupată în arcade simple fară decoraţii.
Acoperisul cu poala dublă se sprijină pe console tăiate în trepte, peste care se lasă cornii şarpantei, prelungiţi sub formă arcuită a unei seceri, în tradiţia cunoscută a meşterilor maramureşeni.

Edificiul este structurat în totalitate din lemn pe stâlpi din stejar cu sculptură, straturi din lemn de brad îmbinat în coadă de randunică, grinzi din brad, cupole din lemn de brad, şarpantă din lemn şi învelitoare din şindrilă.
Biserica a fost ridicată în anul 2008, de către o echipă de meşteri populari din Ieud, condusă de către meşterul Hotico Grigore – Hodasa .
Biserica are o lungime de 25m, o lăţime de 10m la abside şi o înălţime de 35m. Biserica este construită după un plan tip sală , cu altar cu boltă semicirculară, turn clopotniţă angajat navei, altar semicircular nedecroşat, naos cu boltă semicirculară şi turn cu şarpantă în formă de coif, acoperit cu şindrilă.
Începand din luna noiembrie a anului 2008 s-au întreprins lucrări de finisaje ale bisericii, prin executarea bolţilor, a pardoselei, a amenajarii curţii, precum şi a imprejmuirii bisericii cu gard şi porţi din lemn de stejar.
În tot acest timp, biserica a fost dotată cu două clopote, unul de 100 kg, iar altul de 200 kg, iar în spatiul curţii s-a pus o troiţă sculptată în lemn de stejar.
În data de 28 februarie 2010, în Postul Mare, într-o frumoasă atmosferă sufletească, s-a savârşit pentru prima data Sfânta Liturghie în noua biserică de lemn. Iconostasul a fost realizat de către societatea SC Elegant Mircea din localitatea Sighetul Marmatiei, iar icoanele au fost realizate de către pictorul Dunăre Emil.
Din anul 2010 au început lucrările de pictură ale bisericii, în tehnica tempera grasă pe pânză, lucrari executate de către pictorul Dunăre Emil, fiind terminate în toamna anului 2014.
Biserica a fost târnosită la data de 5 iulie 2015, de către Preasfintia Sa Dr. Justin Sigheteanul, înconjurat de un mare sobor de preoţi si credincioşi, preot paroh fiind Şimon Ioan Marian.

Cimitire

Biserica are un cimitir, situat în parohie în zona numita Dâmbul Vancii. Cimitirul a fost amenajat, începand cu anul 2007, cu cale de acces pentru autovehicule şi parcare.

Profilul actual al parohiei

În prezent parohia este formată din aproximativ 1000 de credincioşi. Preotul paroh este pr. Şimon Ioan Marian, cântareţul bisericii este Roman Florin, paraclisier este Hapca Ioan şi epitrop Iusco Grigore. Programul slujbelor este unul zilnic. În fiecare duminică după slujba Vecerniei se desfasoară programul catehetic “Hristos împărtăşit copiilor”.
În parohie activitatea filantropică este una bogată, credincioşii răspunzând pozitiv la toate colectele naţionale şi locale adresate celor nevoiaşi. 

Scroll to Top