Parohia „Sfinții Impărați Constantin și Elena”, hramul „ Sfinții Impărați Constantin și Elena”

preotului paroh Bersan Vasile Adrian

iconom stavrofor

Telefon: 0744.287.574       

 vasileadrianbersan@yahoo.com

Vişeu de Sus, str. M. Kogalniceanu nr.1
Jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

   Parohia este una recent înfiinţată. Slujba punerii pietrei de temelie a fost săvârşită la data de 27 octombrie 2004, de către Preasfinţitul Iustin Sigheteanul. În anul 2005 s-a achitat în întregime preţul pentru teren şi s-a turnat fundaţia bisericii, iar în anul următor s-a turnat placa pe fundaţie, iar terenul (în partea către calea ferată) a fost împrejmuit cu gard din beton armat şi a fost pregătit lemnul pentru ridicarea bisericii.
La data de 23 martie 2007 au început lucrările de ridicare a bisericii, de către o echipa de meşteri maramureşeni din Ieud.
Data de 4 iulie 2007 a fost una nefastă pentru biserică, întrucât în urma unei furtuni năpraznice turla bisericii a căzut peste acoperis, biserica fiind finalizată la acea dată în proporţie de 90%. La 17 august 2007, după ce s-a adus din nou material lemnos, s-au reluat lucrările, iar la data de 22 octombrie 2007 s-a săvârşit prima Sfântă Liturghie.
     În anii următori au fost executate alte lucrări: s-a împrejmuit cu gard partea din faţa bisericii, s-a izolat biserica pe interior, s-a montat instalaţia
electrică şi instalaţia de încălzire, s-a făcut pardoseala, catapeteasma, pictura pe catapeteasmasi s-a pus regips în toată biserica.
La data de 4 iulie 2010 s-a săvârşit slujba de târnosire a bisericii, de către Preasfinţitul Iustin Sigheteanul. Biserica este construită în stilul autentic maramureşean, având o lungime de 25m, o lăţime de 10m la abside şi o înălţime de 35m. Biserica este construită după un plan tip sală, ce are turn clopotniţă angajat navei, altar semicircular nedecroşat, naos cu boltă semicirculară şi turn cu şarpantă în formă de coif, acoperit cu şindrilă. 

Activităţi culturale şi filantropice

Parohia se îngrijeşte de sprijinirea şi implicarea moral – financiară în păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti. Astfel a fost format corul bisericii si au fost implicaţi tinerii parohiei în diferite activităţi culturale şi sociale.
De asemenea, există permanenta grijă pentru pastoraţia individual a credincioşilor şi pentru ajutorarea credincioşilor săraci din parohie, prin colectarea de ajutoare în bani, alimente şi îmbrăcăminte.

 

Cimitir

Parohia are un cimitir, unde s-au început lucrările de amenajare, precum şi zidirea unei săli de mese, urmând a se ridica aici şi o capelă mortuară.

Profilul actual al parohiei

Parohia are un număr de aproximativ 900 credincioşi, care sunt în grija duhovnicească a preotului paroh Bersan Vasile Adrian.

Scroll to Top