Parohia Vișeu de Sus Rădeasa, hramul „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”

preotul paroh Farima Daniel

Str. Randunelelor nr.4,   Vişeu de Sus
Jud. Maramureş

Istoricul bisericii parohiale

Parohia Ortodoxă Viseu de Sus – Rădeasa, a luat fiinţă la data de 1 noiembrie 1993, când un grup de credincioşi din viitoarea parohie, avându-i în frunte pe cântăreţul Ciolpan Vasile, Coman Maftei Sautea, Grad Năstaca, Ţicală Ileana, au facut mai multe demersuri pe lângă Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, cerand înfiinţarea noii parohii şi un preot.
Piatra de temelie a noului locaş de rugăciune a fost pusă la 8 noiembrie 1993, de sărbătoarea Sf. Arh. Mihail si Gavriil, când pr. Mircea Pop, protopopul interimar al Vişeului, alături de pr. Bradea Maftei, pr. Ioan Pop din Poienile Izei şi un număr important de credincioşi, au sfintit locul pentru noua biserică, în zona numită “hotarul lui Ioji”.
În data de 1 iunie 1994 au început lucrările la fundaţia bisericii, sfintele slujbe săvârşindu-se în casa primului corator Coman Maftei – Sautea şi soţia Maria.

Cu data de 1 mai 1995 au început lucrările de zidire a sfântului locaş, care au durat până în toamna anului 1997, sub îndrumarea meşterului Crişan Vasile din Viseu de Sus. 
Între anii 1997-1998 au continuat lucrările de înăltare a celor cinci turnuri, lucrare condusă şi executată de meşterul Vlad Petru din comuna Sălişte.
Ulterior biserica a fost înzestrată cu trei clopote, urmând ca în anul 1998 noul locaş de închinare să fie acoperit cu tablă din aluminiu, iar între anii 1999-2001 să fie pictată în tehnica frescă, de către pictorul Căpuşe Ilie din Curtea de Argeş.
După finalizarea picturii, bserica a fost împodobită cu un frumos iconostas din lemn de stejar, precum şi cu mobilier, executate de către meşterul Armanu Virgil din Grumăzeşti-Neamţ.
Biserica a fost construită din cărămidă după un plan în formă de cruce, având lungimea de 39m, lăţimea de 16m şi înălţimea de 35m. Biserica are cinci turle, două turnuri clopotniţă pe latura vestică, angajate navei, ale căror şarpante sunt sub formă de coif, acoperite cu tablă de aluminiu. Absida altarului este semicirculară, iar naosul are o cupolă centrală.Slujba de sfinţire a noului locaş a fost săvărşită de Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, în data de 25august 2002, dimpreună cu un număr de 30 de preoţi şi în prezenţa unei mari multimi de credincioşi.
În anul 2003 s-au inceput lucrările unui altar de vară, iar în anul 2005 s-au început lucrările la casa parohială, care deţine la parterul ei şi o trapeză.

Cimitirele

Parohia are un singur cimitir, în jurul bisericii. 

Activităţi culturale si filantropice

Parohia organizează periodic pelerinaje la mănăstirile din ţară şi procesiuni la Mănăstirea Moisei, cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului.

Profilul actual al parohiei

Parohia are un număr de 720 de credincioşi, care sunt păstoriţi de preotul paroh Farima Daniel.

Scroll to Top